Actueel

Hulpverlening bij complexe scheiding

De Rino Groep houdt op 15 juni in Utrecht een symposium over hulpverlening bij complexe scheiding, zie de link Rino bij Domstad

Cursus Complexe scheiding: leren van gevallen

In samenwerking met de Rino Groep worden er driedaagse cursussen gegeven over complexe scheiding voor gedragsdeskundigen van BJz, maar ook geschikt voor ketenpartners onder andere in de VO, omgangshuizen, jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming, ggz, daderbehandeling, mediation. Er zijn nog mogelijkheden voor in company trainingen op maat. Aan de hand van analytische vragen van Munro wordt een casus beschreven, een ketenanalyse gemaakt en afgesloten met een reflectie op basis van het cursusmateriaal en de lessen van de (gast) docenten over psychopathie, systeemgericht werken en dimensies bij complexe scheiding.
Een greep uit de reflecties en evaluaties van deelnemers:
* Ik heb meer beweging gekregen in vastgeroeste overtuigingen en kan de gezinsvoogden beter aanspreken. Ik heb veel tools gekregen om dat te kunnen doen
* De brief aan gescheiden ouders (Villa Pinedo) hangt nu in de wachtkamer
* We willen als gedragsdeskundigen en bij jeugdzorg te snel herstellen wat fout is en lopen daardoor vast
* Ik heb deze cursus als zeer intensief en leerzaam ervaren, de docent heeft heel veel kennis en ervaring, gastdocenten ook zeer waardevol
* Ik gebruik de vragen van Munro om beter stil te staan, vragen te stellen en te waken voor te snelle interpretaties en conclusies
* De term deskundige onzekerheid is voor mij een echte eye opener, zo zou onze deskundigheid moeten zijn
* Inzicht in psychopathie is essentieel bij complexe scheiding, ik heb heel veel aan die gastles gehad en ook aan tegen manipuleren
* Uitleg van de werking van begrippen als homeostase en dominante script hebben mij geholpen om beter te kijken naar wat er gaande is
*  ik kan diepgaander naar complexe scheiding kijken en zien wat er speelt en dat het telkens maatwerk is
* De les over psychopathie heeft me zeer getriggerd, blijf daar mee bezig
* Het leren van casussen in samenwerking met collega’s heeft me enorm geholpen om scherper te kijken naar mijn team en oplettender te luisteren naar wat er verteld wordt en wat juist ongezegd blijft
* ik heb meer mogelijkheden ontdekt in psycho-educatie en concrete handvatten voor teambespreking

Skype adviezen en consultaties

Skype is ook een prima middel voor een goed advies of een coachingsgesprek. Kan worden ingezet bij voorgenomen onderzoek, een thematische verdiepingsvraag, een opleidings- of professionaliseringsvraag of juist een vraag naar feiten, onderzoek of beleidsvraag. Hoe werkt het? Stel de vraag zo precies mogelijk per mail, zodat ik voor kan bereiden en geef mogelijkheden aan voor een Skype gesprek. Kosten 100 euro voor drie kwartier en maximaal een half uur voorbereiding en suggesties tijdens het gesprek.

KitchenTable Seminar ATRIA 9 maart 2015 over Een vreemde thuis

We zijn verheugd om bij Atria in Amsterdam te gast te zijn en te spreken over ons ervaringsgerichte en dialogische  boek Een vreemde thuis; thuis in den vreemde op 9 maart 2015, direct na de internationale vrouwendag van 16 tot 17.30. Sprekers: Anita Nanhoe en Sietske Dijkstra. Toegang gratis, aanmelden bij Atria zie agenda Atria 

Kijk voor nadere informatie over het boek http://www.vreemde-thuis.nl

 

Recht uit het hart met Hameeda Lakho

Een bijzondere uitzending van KRO’s Recht uit het hart was op 19 december te zien: Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige, auteur, directeur en oprichter van Stichting Geheim Geweld en motivational speaker bij uitstek, vertelde daarin over haar jeugd waarin zij jarenlang mishandeld werd door haar vader en hoe zij deze traumatische ervaringen wist om te buigen in kracht, zonder daarbij de kwetsbaarheid uit het oog te verliezen. Hameeda ken ik onder andere ook van haar bijdragen als gastdocent en ervaringsdeskundige tijdens masterclasses waar ze altijd met haar indrukwekkende aanwezigheid haar gehoor geweldig weet te boeien en vragen en mensen met groot gemak aan elkaar kan verbinden. Op haar verzoek mocht ik iets over haar zeggen en was ik met mijn dochter aanwezig toen Hameeda sprak. Voor wie de uitzending nog wil zien, zie Recht uit het hart 19 december 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12