Adviseren

In haar advieswerk komt de ervaring die Sietske Dijkstra in onderzoek, scholing en binnen diverse (inter)nationale netwerken opdeed tot zijn recht. Adviestrajecten kunnen betrekking hebben op deelvragen, maar ook gehele projecten of plannen daartoe bestrijken.

Bureau Dijkstra adviseert bij:

  • vervaardiging of beoordeling van projectvoorstellen
  • onderdelen van onderzoeks- en praktijkprojecten
  • het doordenken van inhoudelijke en strategische lijnen en/of benodigde ondersteuning van een (voorgenomen) project
  • borging van activiteiten en projecten op het gebied van geweld
  • analyse van en oplossingen voor knelpunten in de praktijk
  • gezamenlijk leren op basis van casu├»stiekbespreking
  • inkadering van onderzoeksvragen en leervragen uit de beroepspraktijk
  • specifieke projectproblemen die gerelateerd zijn aan de doelgroep
  • expertmeetings, fora en panels
  • bijeenkomsten als dagvoorzitter, spreker of workshopleider

Waardering opdrachtgevers

“We hebben geleerd om ons eigen werk beter onder woorden te brengen en gestructureerd na te denken over wat we doen en waarom we dat doen. De expertise van Sietske Dijkstra heeft ons daarbij zeer zeker geholpen.”

“We kregen specifieke informatie over hoe samenwerkingspartners tegen ons werk aankijken. Ook hebben we ons voordeel kunnen doen met de tips en tools.”

“Van de vakinhoudelijke verdieping en de inbreng van reeds opgedane ervaringen in den lande hebben we later in de pilot veel profijt gehad.”

“Het gaf een goede impuls en tal van aandachtspunten voor verbetering van de samenwerking in onze keten. Ook leerden we elkaars werk veel beter kennen en ontstond er meer samenwerking en gerichte verwijzing naar elkaar.”