Actueel

Recensie Kinderen uit de knel

Voor Maatwerk schonk ik aandacht aan Kinderen uit de knel, een groepsaanbod voor ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding, geschreven door Justine van Lawick en Margreet Visser, klik hier voor de recensie

MDCK geopend door prinses Beatrix

Op 18 november was ik met een groot gezelschap te gast op het symposium van het LOCK, MDCK en Academische Werkplaats in Hoofddorp en volgde ik een rondleiding door het Multi Disciplinaire Centrum Kindermishandeling waarover ik de volgende blog schreef die verwijst naar intensieve op elkaar afgestemde samenwerking die leidt tot wat Richard Sennett ‘good work’ noemt….

Reflectie Mulock Houwer lezing Micha de Winter

Op 20 november 2015 vond de vijfde Mulock Houwerlezing plaats bij de hogeschool Leiden. Rode draad in de lezing van hoogleraar Micha de Winter is het begrip tegendenken dat leidt tot  de ontwikkeling van kritische en competente rebellen. Zijn lezing prikkelde me tot een verslag en een reflectie.

Veilig Thuis in de keten. Een pas op de plaats?

Onder deze noemer bieden we praktijkgericht onderzoek, ondersteuning bij ontwikkeling, scholing en implementatie aan. Dijkstra en Spanjaard onderzochten in opdracht van de gemeente Almere in het voorjaar en de zomer van 2015 de binnengekomen meldingen en de lokale en regionale samenwerking van Veilig Thuis in Flevoland. Een duurzame integrale aanpak in de keten, dat is in de transitie nog niet zomaar ingeweven. Maar er zijn wel nieuwe kansen en mogelijkheden om de aanpak te versterken en te bestendigen.

Nu sinds 1 januari 2015 het wijkteam het eerste aanspreekpunt is voor mensen en gezinnen die vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn, is er een nieuw tijdperk aangebroken in de aanpak van huiselijk geweld. Huiselijk geweld omvat kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en ouderenmishandeling. Wijkteams kunnen als zij dat nodig achten meer specialistische hulp en extra deskundigheid inschakelen. Maar doen zij dat ook en weten ze waar ze terecht kunnen? Hebben ze het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld voldoende in hun hoofd en vingers? En hoe verhouden de wijkteams zich tot het regionale Veilig Thuis dat meldingen aanneemt, adviezen geeft en onderzoeken instelt?

Zie voor meer informatie onze flyer Veilig Thuis in de Keten

Scholing Vreemde Thuis.Mogelijkheden tot herstel van het ontheemde thuisgevoel

Wat betekent thuis voor ons? Wat is vreemd? Hoe maken wij ons zelf een thuis? En hoe verandert onze beleving van thuis wanneer je als kind of door je partner mishandeld wordt? Waarom is ons thuisgevoel zo belangrijk? Hoe kunnen we dat cruciale begrip beter inzetten in ons werk bij herstel en de aanpak van huiselijk geweld?

In samenwerking met het Lock geven auteur en ervaringsdeskundige Hameeda Lakho en ik op 27 november in Utrecht samen een eendaagse scholing over het heroveren van dit thuisgevoel na ontheemding met veel oefening, een film en reflectie. Ons doel is versterking van onze persoonlijke en professionele identiteit. Het boek Een vreemde THUIS in den vreemde is het uitgangspunt van deze cursus.

Voor nadere informatie en aanmelding zie

http://hetlock.nl/opleiding/een-vreemde-thuis/http://hetlock.nl/opleiding/een-vreemde-thuis/

 

 

 

1 2 3 4 5 6 10 11 12