Actueel

Adviseur kinderen in de opvang

Dijkstra is als adviseur betrokken bij het onderzoek of beter nog methodiekproject van Bureau Van Montfoort naar krachtwerk bij en voor kinderen in de opvang dat in het kader van het Verbeterplan en in opdracht van de Federatie Opvang wordt uitgevoerd. Hoofdonderzoeker en ontwikkelaar is mw Netty Jongepier, projectleider is dhr. Henk Krooi. Eerder leverde ze al commentaar op het visiedocument Krachtwerk en tijdens de kick off op 24 september mocht Dijkstra haar visie presenteren op deze doelgroep. Zie daarvoor de powerpoint, deze vraagt enig geduld vanwege het laden van de beelden.

Misbruik van jongens en mannen, nu echt uit de doofpot? De zoektocht naar hulp

Op 10 juni 2010 gaf Sietske Dijkstra voor de VSK Nijmegen een lezing en voerde ze samen met hulpverlener Peter John Schouten daarover en gesprek met de deelnemers. De avond wertd bezocht door circa vijftig deelnemers, waaronder zo’n vijftien mannen. Het merendeel van de aanwezig mannen had ervaring moet vroeger misbruik.

Presentatie Samen verder na geweld?

Dit verkennende onderzoek, uitgevoerd door Monique van Gestel, Nelleke de Mulder en Sietske Dijkstra bij het lectoraat huiselijk geweld en vrouwenopvang van Avans hogeschool gaat in op de mogelijkheden en beperkingen die voortkomen uit het werken met Begeleide Terugkeer. Het in september 2010 verschenen onderzoek bespreekt tevens welke kennis, vaardigheden en houding professionals hierbij nodig hebben. Dit onderzoek is van belang voor professionals die (gaan) werken met partners die partnergeweld hebben meegemaakt. Daarnaast is het onderzoek relevant voor beleidsmakers, ketenpartners en instellingen voor beroepsonderwijs.

Een gespannen verhouding onderzocht

In het I-nummer van Ouderschap en Ouderbegeleiding van juni 2008 schreef Dijkstra voor de rubriek Onderzoek onderzocht een artikel over gespannen verhouding tussen kindermishandeling en partnergeweld en de implicaties die dat heeft voor theorie, onderzoek en praktijk.

Focusgesprekken over eergerelateerd geweld

Lector Sietske Dijkstra en kenniskringlid Esmah Lahlah schreven voor de eergerelateerd geweldskrant een eerste verslag Eervol en vrij leven van hun gesprekken met cliënten en medewerkers in de vrouwenopvang, dit is te vinden op www.opvang.nl en dan doorklikken naar de eg-krant. Daar staat sinds eind oktober 2008 ook de analyse van de focusgroep over ketensamenwerking, samengevat als strijd om tijd ten aanzien van de aard van de problematiek, de benodigde expertise van professionals en de benodigde samenwerking en afstemming tussen ketenpartners.

1 2 3 9 10 11 12