Actueel

Conferentie children exposed to violence

Op 15 juni organiseren twee lectoraten van Lia van Doorn (HU) en Sietske Dijkstra (Avans) samen een conferentie over kinderen en jongeren die worden blootgesteld aan geweld thuis en de wegen tot herstel. Er zijn drie plenaire sprekers en zeven workshops gepland en maar liefst twee internationale bijdragen. Binnenkort verschijnt er een link naar het ochtendprogramma. Ilse Roovers, pas afgestuurd SPH-ster woonde de dag bij en schreef een verslag.

Brussel over mishandelde kinderen

Op 28 februari 2012 sprak Dijkstra in Brussel over de korte en langere termijn gevolgen die kinderen ondervinden van geweld in huiselijke kring. In dit verslag haar bevindingen en reflectie op deze dag.

Gathering Signs of Safety 2011

De benadering van Signs of Safety (SoS) verovert steeds meer terrein waar het gaat om hulpverlening aan gezinnen waarin geweld een rol speelt. In september 2011 werd de vierde Gathering in Leiden gehouden. Sietske Dijkstra en Marion Henneman interviewden Andrew Turnell, de grondlegger van SoS. Klik hier voor het artikel.

Mishandelende mannen als partner en vader

In het septembernummer van de Journal of Social Intervention verscheen Slaan uit macht en onmacht. Klik hier voor het artikel.

Onderzoek naar kind methodiek Blijf Groep

In opdracht van de Blijf Groep verrichtte bureau Dijkstra in 2010 tot juni 2011 een evaluatie-onderzoek naar de in de Blijf Groep ontwikkelde kindmethodiek. Daarbij werd ook de rol van vaders betrokken, werkt men onder andere met de driehuizenmethode afkomstig van Signs of Safety en met principes uit de destijds bekroonde JSO-methodiek Als het misgaat bel ik jou. Het onderzoek bevat naast een nulmeting gesprekken met medewerkers een verdiepingsonderzoek onder een beperkt aantal kinderen, hun moeders en vaders. Naast vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van groepsgesprekken. Dit om zowel het ontwikkelingsproces als het effect van de hulp in kaart te brengen.

1 2 3 8 9 10 11 12