Actueel

Kijken in de krater

Met Irene Geerts sprak ik over de cursus complexe scheiding die ik sinds 2014 geef bij de Rino Groep waarin we gezamenlijk leren van casussen door de vakinhoud te verdiepen, vaardigheden te oefenen en scherper te analyseren wat er in dit geval nodig is. Kijken in de krater van het conflict.

gendersensitief (prevalentie)onderzoek naar huiselijk geweld

Regioplan en bureau Dijkstra werkten op verzoek van het WODC een advies uit over de vraag hoe gender in het komende prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld beter kan worden benoemd, geadresseerd en verdiept. Het advies gaat in op verschillen tussen vrouwen en mannen en overeenkomsten in slachtoffer- en daderschap en op hoe de context en impact van het geweld nauwkeuriger kunnen worden gemeten en geduid.
Voor het advies is met binnen- en buitenlandse experts gesproken. Vervolgens is het in 2010 uitgevoerde onderzoek langs een op wetenschappelijke literatuur gebaseerd toetsingskader gelegd en is een secundaire analyse op de data uit het prevalentieonderzoek van 2010 uitgevoerd.

Het advies laat zien dat kleine toevoegingen in de fase 1-vragenlijst van het slachtoffer- en daderonderzoek  een gendersensitieve analyse enigszins verbeteren. Een grotere aanpassing van de vragenlijst maakt het echter mogelijk om tot een betere en meer gendersensitieve meting van huiselijk geweld te komen; bijvoorbeeld door meetinstrumenten te gebruiken die impact meenemen in de vragen naar geweldsvormen. Daarnaast kunnen verdiepingsstudies scherper inzicht geven in de werking van bijvoorbeeld coercive control, in geweld in ex-partnerrelaties en mannelijke slachtofferschap.

Het advies is hier te downloaden en de samenvatting  vindt u  hier

De lange weg naar herstel

Aan de prachtige themadag die Stichting Geheim Geweld op 25 april in Den Haag organiseerde over de lange weg naar herstel, heb ik met veel plezier bijgedragen. Er waren meer dan 130 bezoekers, lotgenoten, die soms al heel vroeg waren opgestaan en zich verheugden op deze bijzondere dag. Wat een rijke inhoud met vele thematafels en wat een bijzondere sfeer. Aan het eind van de dag sprak voorzitter en oprichter Hameeda Lakho nog over haar nieuwe boek, Help jezelf. Zie  voor de presentaties, http://www.stichtinggeheimgeweld.nl/49-symposium-doorbreek-de-cirkel
Ik hield in de ochtend een interactieve lezing over the long and winding road, persoonlijk en maatschappelijk herstellen na intiem geweld. http://www.stichtinggeheimgeweld.nl/images/Themadag_SGG_2016_Sietske_Dijkstra.pdf

Wrap up Achieving Post-Divorce Safety: Third Conference on Women’s Shelters

Op de derde wereldconferentie van women’s shelters in november 2015 organiseerde Dijkstra samen met professor Marianne Hester (University of Bristol) en professor Corine de Ruiter (Maastricht University) een internationaal symposium over Achieving Post Divorce Safety.

Lees verder

1 2 3 4 5 10 11 12