Onderzoeken

Sietske Dijkstra’s ambities voor onderzoek zijn altijd praktijkgericht. Onderzoek en onderzoeksbevindingen moeten inzicht geven, en van belang zijn voor het brede veld van professionals: beroepsbeoefenaren, managers en leidinggevenden, beleidsmakers, onderzoekers, docenten, studenten én betrokkenen.

Inzicht leidt tot uitzicht

Inzicht moet bijdragen aan uitzicht: uitzicht voor professionals die in hun praktijk te maken hebben met vragen over mishandeling en misbruik, en uitzicht voor degenen die geweld aan den lijve meemaken.

Toegankelijk, toepasbaar onderzoek

Sietske Dijkstra maakt in haar onderzoek gebruik van (ervarings)kennis die door betrokkenen en professionals in de praktijk is verworven. Ze scherpt deze knowhow aan door deze te kaderen met (inter)nationale onderzoeksliteratuur en theorie. Dijkstra heeft zich verder verdiept in deze ervaringskennis door studie van het gedachtegoed van Polanyi die met het begrip tacit knowing laat zien hoe krachtig, verfijnd en kwetsbaar ervaringskennis kan zijn en hoe deze kan leiden tot vaardig en vakkundig handelen.
Door verschillende vormen van weten bij elkaar te brengen, wint deze aan kracht. De ‘samenspraak’ leidt tot toenemende bewustwording en grotere alertheid bij professionals en levert tal van implementeerbare bevindingen en aanbevelingen op die werken in tijden van transitie en transformatie.

Relevantie

In het onderzoek van Dijkstra is de heen-en-weerbeweging tussen praktijk en theorie essentieel. Deze relevantie blijkt uit:

  • de toepassing en inbreng van kennis uit de praktijk
  • de verbinding met theoretische en wetenschappelijke inzichten
  • de mogelijkheid onderzoeksresultaten toe te passen op de praktijk
  • toename van begrip, inzicht en alertheid bij alle betrokken partijen
  • bewuster gebruik van kennisbronnen en kennisontwikkeling
  • meer bezieling in het werk

Voorbeeld

De aandacht wordt de komende jaren gericht op het onderzoeken, adviseren en scholen bij complexe scheiding. Een onderwerp dat ook internationaal veel beroering wekt en leidt tot strijd bij de uitvoering van omgangsregelingen en soms tot geweld dat voortduurt terwijl de relatie tussen de partners al gestopt is. Zie hier voor meer documentatie:
documentatie complexe scheiding
verslag expertmeeting 20 november 2013
verslag werkconferentie mei 2014
artikel Maatwerk

 

Voor meer publicaties >>