Links

In deze sectie vindt u links naar websites die interessant zijn voor professionals en soms ook voor betrokkenen zelf. Wanneer u een link onder de aandacht wilt brengen, stuur dan een e-mailbericht over de aard en inhoud van de website en verwijzing.

Over (internationale) netwerken over geweld

www.cahrv.uni-osnabrueck.de
www.avhuiselijkgeweld.nl
www.worldshelterconference.org

Over (onderzoek naar) ouderschap, gezinnen en ouderschapsbegeleiding

www.josekoster.nl
www.alicevanderpas.nl
www.ouders.nl
www.atria.nl
www.ouderbegeleiding.nl
www.opvoedingsondersteuning.info

Over (signalering van) geweld bij kinderen en jongeren in en buiten gezinnen

www.kindermishandeling.startpagina.nl
www.kindermishandeling.verzamelgids.nl
www.samenopvoeden.nl

Over (signalering van) geweld in gezinnen en relaties gericht op kinderen en jongeren

www.stukyoutoo.com
www.kindermishandeling.info
www.kinderrechten.nl
www.stayinlove.nl
www.stuktheater.nl
www.kindertelefoon.nl
www.burstingthebubble.com
www.equalityrules.ca

Over aandacht voor aanpak partnergeweld

empowering by injury claim coach

Over (signalering van) geweld in gezinnen en relaties

www.seksueelgeweld.nl
www.huiselijkgeweld.nl
www.politie.nl
www.jso.nl
www.kindermishandeling.nl
www.meldpuntdoven.nl
www.tiye-international.org

 

Over jeugd, gezin en zeden van het OM

https://www.om.nl/onderwerpen/jeugd-gezin-zeden/

 

Over effectieve interventies en vakmanschap

www.bodyofknowledgesociaalwerk.nl
www.huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
www.jeugdinterventies.nl
www.polanyisociety.org/
www.verwey-jonker.nl/wmo_kennisbank
www.hbo-kennisbank.nl

Over belangenorganisaties en ervaringsdeskundigheid

www.rooshaase.nl/stichting-warme-jjas/
www.stichtingzijweg.nl
www.bezorgdemoeders.nl
www.stichtinggeheimgeweld.nl
www.stichtingskip.nl
www.ememo.nl

Over aandacht voor geheim geweld in de media

www.geheimgeweld.nl

Over preventie van geweld in gezinnen

www.safekidsbc.ca
www.stevigouderschap.nl
www.nspcc.org.uk

Over aanverwante onderzoeks- en aandachtsgebieden

www.verwey-jonker.nl
www.babywerk.net
www.ack.vu.nl
www.goedgehecht.nl
www.ivp.nl
www.rutgersnissogroep.nl
www.stevigouderschap.nl
www.adoptiepraktijk.nl
www.jasconsultancy.com
www.lydiajanssen.nl

Over emancipatie en ondernemende vrouwen

www.emancipatie.nl
www.entrefemmes.nl
www.atria.nl
www.fnvzzp.nl
www.savannahbay.nl

Over het brein en traumatisering door geweld

www.trauma-pages.com
www.childtrauma.org
www.teacher.scholastic.com/professional/bruceperry/index.htm
www.caleidoscoop.nl
learn.nctsn.org

 

Over professioneel handelen bij (eer)geweld

www.eergerelateerdgeweld.info
www.bureaueer.nl

Over hulpverlening en kennis van geweld

www.korrelatie.nl
www.seksueelmisbruik.info
www.movisie.nl
www.opvang.nl
www.fiom.nl
www.kindermishandeling.nl
www.slachtofferhulp.nl
www.eigen-kracht.nl
www.emdr.nl

Over expertise kinderen als getuige van thuisgeweld

www.bcysth.ca
www.bostonchildhealth.org/special/CWTV/report.html
www.mincava.umn.edu
www.bcifv.org
www.sandragb.com
www.tc.umn.edu/~jedleson/

Over leefsituaties en rechten van kinderen

www.defenceforchildren.nl
www.kinderenintel.nl
www.europakinderhulp.nl
www.unicef.nl

Over onderwijs en opleidingen op het gebied van (seksueel) geweld

www.academie-psychotherapie.nl
www.onderwijsenhuiselijkgeweld.nl
www.lectoren.nl
www.avans.nl
www.scienceguide.nl

Over oorlog, geweld en de gevolgen daarvan

www.gevolgenvanoorlog.nl
www.amnesty.nl
www.wartrauma.nl

Over specifieke kennis van trauma, gehechtheid, geheugen en geweld

www.ememo.nl
www.drdondutton.com

Over tijdschriften over relaties, ouderschap, gezinnen en geweld

www.mobiel-pleegzorg.nl
www.ouderschapskennis.nl
www.tijdschriftkindermishandeling.nl/nl/magazine/category.html

Over kennis- en databanken

www.hbo-kennisbank.nl
www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies
www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies
www.canonsociaalwerk.nl
www.researchgate.net
www.scienceguide.nl