Opleiden

Sietske Dijkstra richt zich op scholing van professionals die in hun werk te maken krijgen met het signaleren van en de aanpak bij geweld in relaties en gezinnen. Daarnaast biedt zij nascholing en draagt zij als docent en ontwikkelaar bij aan het curriculum van diverse beroepsopleidingen. Zij biedt tevens scholingstrajecten aan met ervaren trainers/supervisoren of docenten die uitvoerend professional zijn of waren. Op verzoek begeleidt zij studenten bij hun afstudeeronderzoek op het thema van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ze ontwikkelde twee maal een landelijke leergang aanpak huiselijk geweld, met de focus op krachtgericht, oplossingsgericht, systeemgericht en ervaringsgericht werken, met aandacht voor hulpmiddelen en implementatie, zie de impressiefilm KOSHI.

Voor wie

Scholing wordt onder meer geboden aan jeugdhulpverlening, GGZ, Rino, orthopedagogen, maatschappelijke en vrouwenopvang, docenten en studenten van de opleiding SPH en MWD van diverse beroepsopleidingen, professionals werkzaam op het gebied van veiligheid en welzijn, het Leger des Heils, reclassering, Bureau Jeugdzorg, AMHK, kinderopvang en verloskundigen.

Doelstellingen

Doel van de scholingsactiviteiten is om bij te dragen aan het verminderen van geweld door:

 • overdracht van relevante kennis over het signaleren van factoren die tot geweld in relaties kunnen leiden
 • helder inzicht te verschaffen in de mogelijke gevolgen van dat geweld
 • hulpverleners, managers en beleidsmakers te motiveren en in staat te stellen buitengewoon alert te zijn
 • professionals te laten bloeien in hun vak en in hun rol bij het verminderen van de nadelige gevolgen van geweld en het verbeteren van een goede aanpak

Scholingsaanbod

Bureau Dijkstra biedt:

 • lezingen
 • inhoudelijke programmering studiedagen en symposia
 • workshops
 • bijdragen aan onderwijsontwikkeling in opleidingen en nascholing
 • ontwikkeling scholingsmateriaal en (verwerkings)opdrachten
 • begeleiding afstudeertrajecten studenten
 • werkervaringsplaatsen voor gemotiveerde afgestudeerden rond complexe scheiding en intiem geweld
 • contacten met internationale sprekers
 • begeleiden en ondersteunen promovendi

Bureau Dijkstra kan in samenspraak specifieke vakinhoudelijke werkconferenties of curricula voorbereiden waaraan experts in binnen- en buitenland bijdragen.

Werkwijze

opleiden

Zowel bij workshops als bij langer lopende cursussen wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van reflectie- en verwerkingsopdrachten. Van deelnemers wordt verwacht dat zij casuïstiek inbrengen of (in groepsverband) aan een gerichte (implementatie)opdracht werken ter verbetering van de bestaande praktijk. Bij incompanytraining is er altijd een voorgesprek met enkele betrokkenen en ten minste een leidinggevende, over leerdoelen en scholingstraject. Bevindingen worden aan het eind van de training teruggekoppeld aan de organisatie.

“De implementatieopdracht maakte ons ervan bewust wat er allemaal bij komt kijken. Ik weet nu beter hoe ik een dergelijk project op kan zetten en wat er nodig is.”