Focus

Bureau Dijkstra staat bekend om de jarenlange werk- en onderzoekservaring op het terrein van geweld in relaties. Kenmerkend voor het onderzoek dat Bureau Dijkstra uitvoert, is:

  • de samenspraak met betrokkenen
  • het pendelen tussen praktijk en theorie
  • aandacht voor ervaringskennis, tacit knowing
  • coaching on the job bij onderzoek, scholing en opleiding
  • reflectie en verbetering van professioneel handelen
  • de bruikbaarheid voor de praktijk

Inzicht geven

Doelstelling van alle bedrijfsaciviteiten is inzicht geven in:

  • de risico’s op geweld
  • de mogelijkheden om de gevolgen van geweld te verminderen
  • de mogelijkheden om geweld te voorkomen

Inzicht biedt (weer) uitzicht en maakt dat professionals beter toegerust, met een beter vakinhoudelijk oog, gemotiveerder hun werk kunnen doen.

Sietske Dijkstra’s publicaties >>
Opdrachtgevers >>
Expertise >>