Actueel

Intergenerationeel trauma, tweedaagse cursus

Bij de RINO Groep is de tweedaagse cursus Intergenerationeel trauma ontwikkeld, waarin er vanuit de positie van het kind en dat van de ouders aandacht is voor patronen van geweld en seksueel misbruik en er wordt samengewerkt met een ervaringsdeskundige. Uit de folder:
In deze cursus wordt verkend welke rol een jeugdtrauma van (één van de) ouders kan spelen binnen het gezin en hoe je hier als hulpverlener alert op kunt zijn. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar trauma als gevolg van seksueel misbruik. Zowel het ouderschap als de positie van opgroeiende kinderen wordt in deze cursus belicht, waarbij er aandacht is voor krachten en klachten.

Voor verdere informatie zie link

Sociale innovatie in Beeld. Kansen en uitdagingen

In september 2016 bracht het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht (HU) een bundel uit die het sociale domein van samenleven en samenwerken belicht, na de transitie. Vele lectoren en onderzoekers werkten mee aan deze bundel die uit 17 bijdragen bestaat, variërend van sport inde wijk, schulden, verwarde mensen op straat tot opnemen in de residentiële jeugdzorg en werken in een gedwongen kader. Mijn bijdrage in hoofdstuk dertien gaat over het opmaken van een Actiegenda bij complexe scheiding en betere analyse en normstelling zodat de hulp beter aansluit. De gehele bundel Sociale Innovatie in Beeld is hier te downloaden.

E-day bij Stichting Zijweg 5 november

Samen met jeugdzorg professional en ervaringsdeskundige Gwendolyn Boom gaf ik op 5 november in Rotterdam voor Stichting Zijweg een workshop Moeders in de knel. Meer dan 20 vrouwen volgden onze workshop en brachten hun ervaringen in. Graag delen wij hier de powerpoint die we van de workshop maakten, Moeders in de knel na scheiding6november

The United Nations Convention on the Rights of the Child

In december 2016 verscheen onder redactie van  de hoogleraren Ton Liefaard en Julia Sloth- Nielsen het 46 hoofdstukken tellende boek gebaseerd op de internationale conferentie in 2014 over 25 jaar kinderrechten. Mijn bijdrage Listening to children and parents. Seven dimensions to untangle high conflict divorce staat in hoofdstuk 42.  Een citaat daaruit:

“High degrees of conflict during and after divorce have created serious problems in youth care and child protection. The youth care agency must make difficult and sometimes controversial decisions about child contact and visitation. Such decisions are not always well-grounded in what is best for the custody and care of the children. Agenciens in several countires report problems in which polarisation and conflict result in increased confroantation involving lawyers and court procedings. Sometimes this polarisation is the prelude to ongoing violence, with significant injuries and multiple calls tot the police ans child protection services. Worst of all, conflict can escalate tot fatal outcome when a parent murders the partner and/or the children”  (860)

Het lijvige boek waarvan hier een inhoudsopgave, is uitgegeven bij  Brill in Leiden.

Patronen van geweld zien in plaats van incidenten

Vanuit de HU volgde ik samen met Lous Krechtig en Anneke Menger in 2016 de ontwikkelingen van drie  leerateliers om aan de hand van leidende principes betekenisvolle interventies te plegen bij jeugddelicten en huiselijk geweldzaken. In deze leerateliers wordt op casusniveau intensief samengewerkt tussen OM, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp, Reclassering, Veilig Thuis, jeugdbescherming en HAlt. Het gaat bij zaken verdiepen om gericht specifieke contextinformatie ophalen, gezamenlijk duiden en het uitzetten van betekenisvolle interventies. Collectief leren van en met elkaar is een belangrijk middel tot goed, gezamenlijk  en duurzaam werk.

Merel van de Dorp interviewde me in Jeugd en Co van afgelopen oktober over het doel en de impact van deze bijzondere leerateliers, zie hier een weergave van het gesprek dat wij voerden.

1 2 3 4 10 11 12