Wrap up Achieving Post-Divorce Safety: Third Conference on Women’s Shelters

Op de derde wereldconferentie van women’s shelters in november 2015 organiseerde Dijkstra samen met professor Marianne Hester (University of Bristol) en professor Corine de Ruiter (Maastricht University) een internationaal symposium over Achieving Post Divorce Safety.

Ons symposium over dit prangende onderwerp werd bezocht door een internationaal gezelschap van ongeveer 35 aanwezigen. We ontdekten ter plekke dat fatale mishandeling als gevolg van een scheiding in onderzoek eigenlijk niet wordt bijgehouden en ook dat dit onderwerp van high conflict ons allen treft: als betrokkenen, in het leven van dierbaren en als professionals.  Bij dat laatste is ook in geding hoe we beter kunnen leren van gevallen en dieper inzicht krijgen. Begrippen als sabotage, failure to protect en parental alienatation kunnen het geweld voorafgaand of juist na een scheiding maskeren; er zijn verschillende patronen die we veel beter willen onderzoeken en analyseren. Het motto face fear and keep courage is voor ons allemaal. En You cannot  repair without acknowledging the consequences. Zie hier een wrap up van het symposium.