Actueel

Vakmanschap en vaardig handelen

Dijkstra schreef in Appraisal van maart 2014 een artikel over hoe je vakbekwaam kunt handelen bij het aanpakken van huiselijk geweld, gebaseerd op het gedachtegoed van Polanyi, Sennett en Schön en op het onderzoek Verborgen Schatten.

Abstract
This article aims to contribute to skilful performance by reflecting on the importance of tacit knowing for practitioners who handle domestic violence in the field. Polanyi’s insights on tacit knowing, skills and learning are applied to domestic violence cases and to reflections on approaches and developments in the field in which tacit knowing is embodied and expressed. Furthermore, it relates to the work that practitioners engage in directly with clients, to Sennett’s sociological themes on craftsmanship and good work, on front-line work in child protection the handling of domestic violence, and on learning from complex, sometimes fatal, cases. This leads to the conclusion that formal and informal knowing and intense learning need to be intertwined in a balanced way.
Keywords: domestic violence, tacit knowing, good work, social professionals, learning of and from complex cases, skilful performance

Masterclass 2012 aanpak van geweld in relaties

Het lectoraat huiselijk geweld en hulpverlening in de keten organiseerde in 2012 voor de tweede maal een negendaagse masterclass over de aanpak van geweld in relaties, KOSHI genaamd, met inhoudelijk focus op oplossings- systeem- en krachtgericht werken en structurele aandacht voor hulpmiddelen en implementatie. Tal van gerenommeerde gastdocenten en werkveldpartners droegen bij aan het programma. Voor meer informatie, een mindmap, een impressiefilm of een rapport klik hier.

Lid van de commissie-Samson

Vanaf de zomer van 2010 tot december 2012 maakte Sietske Dijkstra deel uit van de commissie-Samson die belast was met onderzoek naar seksueel misbruik in kindertehuizen, residentiële jeugdinstellingen en pleeggezinnen van kinderen sinds 1945. Op 8 oktober 2012 verscheen het eindrapport van de commissie: Omringd door zorg en toch niet veilig. Het boek is te bestellen bij Boom en te downloaden.

Children in the line of Fire

In september verscheen in de Journal of Social Intervention een bespreking van Claudette Crawford Brown’s boek uit 2010 over hoe veel kinderen op Jamaica, Tobago en Trinidad opgroeien met geweld. Brown, als onderzoeker en maatschappelijk werker verbonden aan de universiteit in Kingston op Jamaica, was in juni 2012 gastspreker bij de Hogeschool Utrecht. De HU organiseerde in samenwerking met Avans een symposium organiseerde over de mogelijkheden tot herstel van kinderen die zijn blootgesteld aan geweld. Zie de bespreking.

Van het erf af

Op 11 mei 2012 kwam ons boek uit dat tien biografische verhalen bevat van het leven als boerendochter op het platteland en de trek naar de stad. Redactie Sietske Dijkstra en Lia van Doorn. We presenteerden ons boek bij Savannah Bay. De uitgever Hans de Graaff liet een trailer maken door zijn nicht Relinde van de inspirerende en feestelijke bijeenkomst. Zie ook een recensie. Het interview met Trouw verscheen op 11 mei in De Verdieping: pagina 1, pagina 2.

1 2 3 7 8 9 10 11 12