Podcastserie Collectief Leren

2023

 

Podcast 23 maart 2023

#EconomischGeweld en financieel misbruik als vorm van intieme terreur. Gesprek gemaakt door Margreet Timmer van Timm Consultancy met Sietske Dijkstra

Wat is economisch geweld en hoe kunnen we dat als professionals herkennen? Welke vormen zijn er en welke patronen zien we daarin. Margreet praat in deze podcast opnieuw met Sietske Dijkstra, deze keer over een specifieke vorm van coercive control, namelijk financieel misbruik oftewel economisch geweld.

Sietske geeft voorbeelden waar we als professionals alert op zouden moeten zijn, zodat we economisch geweld en daarmee deze vorm van intieme terreur beter in zicht krijgen. Want het is zo belangrijk dat je weet hebt van wat er allemaal kan spelen en dat je in staat bent om daar vragen over te stellen, dat je de rode vlaggen hoort en ziet.  
 
Ben je benieuwd hoe je deze vormen van economisch geweld kunt herkennen? Hoeveel breder dit thema is dan de klassiekere vormen, waarbij sprake is van schulden door bijvoorbeeld verslavingsgedrag? En in welke uitspraken van kinderen je deze vorm van intiem geweld herkent? 
 
Luister dan zeker naar deze podcast!

#intiemgeweld #financieelmisbruik #podcast

https://podcasters.spotify.com/pod/show/timmconsultancy/episodes/092-Sietske-Dijkstra—Economisch-geweld-als-vorm-van-intieme-terreur-e1tsp9b/a-a8kiibn

Podcast 28 februari 2023 # Geweldspatroon dwingende controle. Perspectief vanuit de plegers, behandeling en de impact op (ex)partners en kinderen met professor Arno van Dam

Dwingende controle en intieme terreur staan hoger op de maatschappelijke agenda aangezien zij door dwang, intimidatie en controle zoveel schade aanrichten aan relaties. Maar wat is eigenlijk de binnenkant van deze dwingende controle? Welke relatiepatronen en plegerprofielen kun je daarin onderkennen? Wie zijn de plegers, hun achtergrond, wat is hun relatie tot (ex)partners en kinderen? Hoe kan je betrokkenen behandelen en aandacht hebben voor zowel de veiligheid als de maatschappelijke context en herstel? En waarom is het belangrijk dat behandelaars zich bewust zijn van maatschappelijke opvattingen in specifieke contexten en hoe dat werkt in groepsprocessen in verschillende subculturen?

Dit zijn kernvragen die aan bod komen in dit boeiende podcastgesprek met professor Arno van Dam die in teamverband al meer dan twintig jaar met plegers van crimineel gedrag, openbaar en huiselijk geweld werkt. Grensoverschrijding en in conflict komen met de ander vormen daarin de rode draad. In het najaar van 2021 hield van Dam zijn inaugurele rede met de titel ‘De antisociale persoonlijkheidsstoornis, een samenspel tussen psychiatrie en maatschappij’.

Arno van Dam is naast bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij aan Tilburg University werkzaam in de GGZ. Hij werkt bij de GGZ WNB als regiebehandelaar en hoofd wetenschappelijk onderzoek, bij het Landelijk Steunpunt Extremisme als klinisch psycholoog en onderzoeker en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise. Hij heeft een ruime ervaring met het behandelen van plegers van huiselijk geweld en diverse bijdragen geleverd aan onderzoek en ontwikkeling van behandelaanbod voor deze doelgroep.

Uit (zijn) onderzoek en praktijkervaring blijkt dat er niet een soort relatiedynamiek of een type plegers is. Soms lopen slachtoffer- en plegerschap ook door elkaar. Arno werkt als klinisch behandelaar de laatste jaren samen met forensisch ervaringsdeskundigen. Dat versterkt het leerproces op meerdere manieren. In de behandelsetting gebruikt hij zoekschema’s voor een fijnmazig raster om met inachtneming van de specifiek context preciezer te kijken naar de achterliggende problematiek en de vraag waarom iemand dit gedrag laat zien.  

Zo onderscheidt Arno van Dam vier typen plegers.

De eerste groep is onzeker en heeft angst voor verlating: zij controleren en dwingen de partner uit angst, vaak vanuit de persoonlijkheidskenmerken van een borderline-structuur. Afwijzing is een trigger. Dit patroon waar vroegkinderlijk trauma soms in de vorm van een rugzak vol heftige ervaringen een rol speelt, komt ook regelmatig bij vrouwen voor. Een aankomende relatiebreuk is dan een trigger voor verhoogd risico op geweld, dat soms ook fataal geweld kan zijn. Van Dam geeft aan dat het belangrijk is iemand in zo’n fase niet alleen te laten en hoop te bieden zonder het gedrag goed te keuren.

Een tweede patroon is de narcistische dynamiek waarbij een pleger vaak uit een fragiel zelfbeeld behoefte heeft aan bewondering en bevestiging en heel krenkbaar is en gevoelig voor kritiek. Gezichtsverlies is hier een trigger.

Een derde patroon is een pleger met antisociale kenmerken die de taal van de straat spreekt, nogal gehard is en de wereld als een jungle ziet waarin je moet zien te overleven. Het niet tonen van zwakte is hier cruciaal.

Een vierde patroon en kleine groep zijn plegers met psychopathie. Zij gebruiken geweld vooral instrumenteel en genieten daar soms ook van. Bij spanning spelen emotionele kilheid en gebrek aan inleven een rol. Dwingende controle ziet Arno bij al deze typen plegers als een coping om met hun specifieke angsten om te gaan.

 

Beluister hier de podcast  https://app.springcast.fm/17886/geweldspatroon-dwingende-controle 

 

Arno van Dam in de media

https://www.augeomagazine.nl/gender-en-huiselijk-geweld-augeo-magazine-special/interview-arno-van-dam

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-agressieve-man-krijgt-zelden-hulp-maar-die-kan-hij-wel-gebruiken-zegt-hoogleraar-arno-van-dam~b2cd973b/

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/actueel/weblog/interview/2022/interview-over-werkwijze-van-supportgroepen-voor-plegers-van-huiselijk-geweld

 

#plegerbehandeling

#plegerrelatiepatronen

#plegerprofielen

#dwingendecontrole

#intiemeterreur

#relatiebreukalstrigger

#femicide

#vroegkinderlijktrauma

#reactieveagressie

#zoekschemaalstool

#motivatievoorverandering

#stress

#www.hgkmportaal.nl

 

 Podcast 15 februari 2023 #Belichaamde professionaliteit en tacit knowing met interviewer Rob van der Poel:

 

Deze maand februari had ik het geluk om door de aandachtige Rob van der Poel van het NIVOZ geïnterviewd te worden voor een podcast waarin belichaamd onderzoeken en tacit knowing de rode draad vormen. Deze thema’s en hun potentie voor collectief en transformatief leren kregen een boost in de master Cross Over Creativity van de HKU en het begrip van ervarend leren met de werkvorm de Plooi en de cursus belichaamde professionaliteit. https://www.rinogroep.nl/opleiding/7226/belichaamde-professionaliteit.html

Het begon met een verzoek via de mail doordat ik afgelopen zomer een podcast luisterde met hem en de veelzijdige onderzoeker en muzisch werker Hanke Drop over amor mundi, haar liefde voor de wereld. Daarna volgde een inspirerend online voorgesprek. Vervolgens spraken we af in mijn werkruimte. Ik ontdekte dat de stichting NIVOZ met haar pedagogische opdracht al een hele traditie heeft in het maken van podcasts en ben zeer trots op dit mooie resultaat. Deze podcast inclusief een klein artikel staan op de omgeving van het NIVOZ, zie https://nivoz.nl/nl/sietske-dijkstra-en-het-mysterie-dat-achter-een-tacit-dimension-verborgen-ligt-het-meeste-weten-we-helemaal-niet-maar-dat-is-misschien-ook-helemaal-niet-zo-erg

Heel nieuwsgierig ben ik naar de opmerkingen en reacties van luisteraars en nodig hen uit om te reageren op wat er bij hen resoneert in dit belichaamde weten en de tacit knowing die daarin een rol speelt en hoe en waarom zij dit podcastgesprek waarderen. Met dank aan de toewijding van Rob van der Poel!

#embodiment

#tacitknowing

#MichaelPolanyi

#belichaamdwerk

#belichaamdonderzoeken

#belichaamdeprofessionaliteit

#GoedWerk

#aanpakvangeweldinrelaties

#NormatieveProfessionalisering

#CrossOverCreativity

#Musework

#www.ontplooiing.net

Podcast #Economisch geweld, dwingende controle en ondermijning van relaties met Margreet Timmer

 

Podcast #Goed Gesprek, beschouwing op de podcastserie en de drijfveren met Gerrie Douma

Onder de noemer van #Goed Gesprek maakte de bezielde klinisch psycholoog, lichaamsgerichte traumatherapeut en orthopedagoog Gerrie Douma het afgelopen jaar een podcastserie van al 27 afleveringen waarin zij in gesprek gaat met gewone mensen en deskundigen over thema’s als psychiatrie, veerkracht, kunst, zingeving en belichaming. Veerkracht was ooit een verbindend thema waardoor we een dierbare en sprankelende studiereis maakten naar Canada. Ik mocht in het elfde podcastgesprek met haar afgelopen juni vertellen van mijn filosofisch-ervaringsgerichte werkvorm De PLOOI. Een weldadig gesprek. Ook zelf nam ik me in 2023 voor onder de noemer van #Collectief leren meer podcasts te maken.

Dit keer draaiden we de rollen om en stelde ik Gerrie vragen over wat haar beweegt in deze podcastserie en vanuit welke visie ze dat doet. Het gewone, het alledaagse leven en het bijzondere zijn in Gerries aanwezigheid, haar taal, haar liefde voor leren en haar handelen altijd tezamen present. Ze is een generalist en een specialist en verbindt deze met elkaar in iedere ontmoeting. Ze geeft aan dat ze ‘in zichzelf een heel multidisciplinair team heeft’ en pleit voor doorlaatbare grenzen, ontmoeten als onuitputtelijke bron en als grondhouding. Ze wil juist buiten de bubbel treden en erkent en herkent de wijsheid in en uit het leven van alledag. Gerrie is zeer bescheiden en ook heel revolutionair: ze staat middenin de samenleving en wil kennis laagdrempelig maken en verder verspreiden.

Luister naar deze prachtige podcast waarin ze vertelt hoe lichamen zich ontwikkelen, hoe perfect heel een babylichaam nog is. Maar ook hoe we ervaringen van pijn opslaan in ons lichaam die kunnen leiden tot veel blokkades en spanning en hoe we verder taal kunnen ontwikkelen van een #belichaamde ontwikkelingspychologie van de levensloop.

https://app.springcast.fm/15394/aflevering-28-wie-is-gerrie-1

Voorgaande jaren

 

Podcast #De kinderen van Ruinerwold met Hameeda Lakho (ervaringsperspectief) en Peter Rombouts (makersperspectief)

 

 

Podcast #Onderzoek als trigger, institutioneel geweld uit de serie Separated by Force: Afstandsmoeders in the Netherlands met Sarah Tekath, in collaboration with Broadcast Amsterdam

 

 

Podcast #coercive control met Margreet Timmer

Podcast  #ouderverstoting met Margreet Timmer

https://nederlandse-podcasts.nl/podcast/timm-consultancy/-033-sietske-dijkstra-ouderverstoting

Podcast De PLOOI, belichaamd leren met Gerrie Douma

: Podcastserie Collectief Leren