Spiraal van geweld

Dijkstra, S. (1994) Over sommige geheimenblijft het moeilijk praten, VKM Special, 33-36.

Begeleide terugkeer na partnergeweld en de betekenis van tijd. Systeemtheoretisch Bulletin 2, 2011, 157-173.

Slaan uit macht en onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen, Journal of Social Intervention, 20, 3, 59-76.

Na partnergeweld. Bespreking van Uit het veld geslagen, Maatwerk, 2 april, 2009, 11-14.

Geweld en hardnekkige normen over gebrekkig moederschap. Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 12, 2, 2009, 113-121.

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding. Over overeenkomsten en verschillen en over het belang van een geïntegreerde benadering, Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 132-148.

Ouderschap en trauma: het scheppen van tussenruimte. Ouderschap en Ouderbegeleiding 1, 1999, 6 – 16 (A).

Tussen autonomie en afhankelijkheid. Boekbespreking van De illusie van veiligheid van Sylvia Mastenbroek. Psychologie en Maatschappij 80, 1997, 280-282 (R).

Oorlogskinderen van toen en nu. Verslag van ICODO-symposium, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 1996, 1058-1062 (S).

Two mothers abused as children on raising their children. Making a plea for a differentiated approach, Child Abuse Review 4, 1995, 291-297 (A).

Intergenerational transmission of violence. Beyond the mother-child relationship (co-author Willie Langeland) Child Abuse Review 4, 1995, 4-13.

Omstreden sociale erfenis. Een pleidooi voor differentiatie in het denken over de overdracht van geweld, Psychologie en Maatschappij, 3, 1995, 238-251 (A).

Vergeven of vergelden? Over slachtoffers van intiem geweld. Ouderschap en Ouderbegeleiding 1, 2002, 75-77.

Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen, Eburon, Delft, oktober 2000, ISBN 90 5166 792 2. Te bestellen bij www.eburon.nl.

Steketee, M. Dijkstra, S. en K. L├╝nnemann (2017) Doorbreken van patronen. Intergenerationele overdracht van geweld.Jaarboek Kindermishandeling Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 53-83.

Dijkstra, S. (2021) Konijntjes in en uit de regenton. Een reflectie op het slachtoffer en de pleger in ons en de mogelijkheden tot herstel. Gesproken column in presentatie op de themadag Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, Den Haag.