Professioneel handelen

Dijkstra, S. (2019) Hoe herken en doorzie je een instrumenteel geweldspatroon? De noodzaak om coercive control (dwingende controle) te erkennen, Sozio 3, november, 30-34.

Dijkstra, S. (2018) Collectief leren van professionals zorg en strafrecht. Betekenisvol interdisciplinair samenwerken bij huiselijk geweld, Proces, (97), 4, 265-280.

Dijkstra, S. (2018) Team op kracht: Van leefgroep naar dialoog gestuurd werken. Outreachend achter de voordeur bij SIMONE. Onderzoek in opdracht van Arosa, Rotterdam/Utrecht.

Merel van Dorp: Geweldspatronen zien in plaats van incidenten, interview Sietske Dijkstra, Jeugd en CO, oktober 2016, 16-20.

Dijkstra, S. (2016) De aanpak van huiselijk geweld: Het kan nog beter, Sozio, 5, 14-18.

Met compassie en volharding. Reflectie op De wetende getuige (A. van Duin): handreiking bij seksueel misbruik, 28 november 2014.

Veel breder en dieper kijken naar huiselijk geweld. interview met Sietske Dijkstra door  Kees Vermeer, Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 4, 2014, 21-13.

Reaching out for skilful performance.The importance of tacit knowing in the handling of domestic violence, Appraisal, 10, March, 2014, 33-42.

Aanpak huiselijk geweld: leren van professionals. Samen met Nicole van Dartel en Wil Verhoeven, Tinteling, 2013.

Handling Domestic Violence: the power and fragility of tacit knowing. In: Good Work and the Ethics of Craftmanship. Kunneman, H. Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Amsterdam: SWP, 2012, 157-169.

Ambulant, systeemgericht en integraal: de aanpak van geweld door de vrouwenopvang in de 21e eew. In: frontlijnwerkers in de veiligheidszorg hoofdstuk 11. Bervoets, E., Moors. H. (red). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2013, 169-189.

Verborgen schatten. Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld (samen met Nicole van Dartel). De herziene tweede druk is in het voorjaar 2011 verschenen bij SWP.

Verbinden als dagelijkse uitdaging bij de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Tijdschrift voor Jeugdbeleid, 2010, 4, 1, 27-32.

Strijd om tijd, samen met Esma Lahlah, 2009, eergerelateerd geweld handreiking voor professionals

Gevecht voor een vrij en eervol leven, samen met Esma Lahlah, 2009, eergerelateerd geweld handreiking voor professionals

Bring in the family. Vrouwenopvang, huiselijk geweld en (aankomende) professionals nader beschouwd. Lectorale rede, Thieme: Den Bosch, 2008.