Professionals en Opleiding

Aanpak huiselijk geweld: leren van professionals. Samen met Nicole van Dartel en Wil Verhoeven, Tinteling, 2013.

Verbinden en samenwerken, een bespreking van Sennetts Together, maart 2013

KOSHI: Masterclass aanpak huiselijk geweld als leerwerkplaats. Samen met Wil Verhoeven, s-Hertogenbosch: Avans Hogeschool, 2013.

Aanpak huiselijk geweld, Movisie, 2014.

Masterclass KOSHI: Professionals integreren en implementeren. Lezing slotconferentie KOSHI, Masterclass Aanpak huiselijk geweld, Den Bosch, 23 november 2012.

Omringd door zorg en toch niet veilig, Eindrapport commissie-Samson, Meppel, Boom, 2012.

Aan het licht. Zwangerschap en kinderen krijgen door incest. Ouderschapskennis 3, november, 253-258, 2012.

Mishandeling en geweld. Wegkijken en gezien worden. In: Opvoedingscanon (redactie Diekstra, R. en M. van Hintum), Den Haag/Amsterdam: de Haagse Hogeschool/Bert Bakker, 2010, 170- 173.

Ronde tafel gesprek docenten en werkveld over Competentie inzake seksualiteit en opleidingsprofiel, Avans, Den Bosch, 15 november, 2012.

VlaggensysteemRJ: lunchlezing, samen met Lou Repetur, Expertisecentrum Veiligheid, Breda, Avans Hogeschool, 29 oktober, 2013.

Ik wilde een goede vader zijn. Mishandelende mannen over hun kinderen en (ex)partners en een toelichting op Caring dads , Lezing Kadera, Enschede 19 januari 2012.

Caring for abusive men in the position as father and (ex)partners. Paper presentation, EUCCAN, May, 23, Amsterdam, 2012, samen met Katinka Lunnemann.

Children ad youngsters exposed to violence. The need to give voice to and healing the next generation, Workshop Caring Dads , Utrecht, June 15th 2012, with Bas Vogelvang.

Ten geleide. In: Basisboek huiselijk geweld. Signaleren, melden aanpakken, Janssen, H. , Wentzel, W. en B. Vissers, Coutinho, Bussum, 2012, tweede druk.

Retroinnovatie. Verslag van nieuwjaarssymposium over Welzijn Nieuwe Stijl NVMW, Utrecht, Maatwerk 1, 2012.