Ouderschap

De knellende werking van maatschappelijke normen over ouderschap. Escalatie rond echtscheiding als voorbeeld. In: Alice van der Pas, Hoezo probleemouders? Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij, SWP: Amsterdam, 2014, 45-53.

Two mothers abused as children on raising their children. Making a plea for a differentiated approach, Child Abuse Review 4, 1995, 291-297 (A).

Het kind en het badwater. Over veranderend ouderschap (red. A. Meulenbelt), Maandblad Geestelijke volksgezondheid 49, 1994, 356-358 (R ).

Ouderschap en trauma: het scheppen van tussenruimte. Ouderschap en Ouderbegeleiding 1, 1999, 6 – 16 (A).

Kiezen voor ouderschap? Overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen. Verschenen december 2003 bij Reed, Doetinchem, isbn 90 5901 306 9 (B). Geschreven met Joke van der Zwaard, Linda Bolt en Greetje Timmerman.

A serious case of neglect: The parental experience of child rearing. Een recensie van het proefschrift van Alice van der Pas. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, april 2005, 469-471.

Verwaarlozing: Slepend, sluipend en soms definitief slopend, Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, rubriek Onderzoek onderzocht, juni 2006, 127-139.

Beelden van ouderschap en mishandeling. Een caleidoscopische blik op posities, Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, rubriek Onderzoek onderzocht, juni 2007, 142-160.

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding. Over overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreerde benadering. Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, rubriek Onderzoek onderzocht, juni 2008, 132-148.

Moordouders. Kinderdoding in Nederland. Recensie proefschrift A.J. Verheugt, Ouderschap en Ouderbegeleiding, maart 2009, 74-79.

Geweld thuis en hardnekkige normen rond gebrekkig moederschap. Beschouwing, Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 2009, 113-121.

Moederschap als keurslijf. Recensie van A. Rich: Of  women born, Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 12, 2, 2009, 140-144.

Slaan uit macht en onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 20, 3, 5976.