Muzisch onderzoek

Werkplaats muzisch onderzoek

Sinds 2017 maak ik deel uit van de werkplaats muzisch onderzoek bij de Hogeschool van de KUnsten (HKU) dat vanuit drie lectoraten is opgericht, namelijk methodologie van onderzoek (HU, Daan Andriessen), begeleidingskunde (Hogeschool Rotterdam, Michiel de Ronde) en het lectoraat muzische professionalisering (HKU, Bart van Rosmalen). Binnenkort start mijn derde werkplaats die loopt over circa zeven maanden waarin we in een diverse gezelschap op muzische wijze en door werk in opvoering in gezamenlijkheid en met eigenzinnigheid onze (onderzoeks)vragen onderzoeken en ontwerpen. Mijn onderzoeksthema is THUIS. Ik blogde op musework, http://www.musework.nl, schreef verschillende artikelen en hielp mee aan BLAD2 waarin we het werk van deelnemers van een werkplaatsronde bundelden. Afgelopen jaar (2018-2019) maakte ik samen met anderen een Rothko voorstelling over ‘een fascinatie voor doeken die ik al lang kende voor ik ze zag’, met een muzikant, een dichter, zengenoten, een danser en andere performers. We herhaalden deze voorstelling in verkorte vorm nogmaals later in het seizoen op een Raak symposium.

Sinds september 2019 zet ik deze onderzoekende weg voort, nu als deeltijdstudent en sociaal ondernemer in de Master Cross-over Creativity bij de HKU waarin ik me verder opnieuw in een interdisciplinair gezelschap bekwaam in ontwerpend onderzoeken, regisserend ontwerpen, verbindend valoriseren en interdisciplinair samenwerken.

Dijkstra, S. (2019) Lichtvoetige rondgang. Een muzisch-methodologische reflectie op de onderzoekswerkplaats, Blad 2, 327- 340.

Dijkstra, S. (2019) Op reis gaan met thuis. Spelen als transformatief leren, Blad 2, 241-251.