Kinderen als getuige van geweld

Children in the line of fire. Boekbespreking, Journal of Social intervention, Theory and Practice, 21, 3, 77-80.

Ontwikkeling van een kindmethodiek bij de Blijf Groep. Sietske Dijkstra en Lenke Balogh. Een evaluatieonderzoek onder kinderen, medewerkers, moeders en vaders. Bureau Dijkstra in opdracht van de Blijf Groep, Utrecht/Amsterdam. Met medewerking van Edith Geurts, Wil Verhoeven en Jessica van Rossum.

Raising Awareness of Children as Hidden Victims of Domestic Violence and Abuse in Europe. A Public Policy Exchange Symposium, Brussel, 28 februari 2012, website Expertisecentrum Veiligheid, Avans.

Kinderen en kinderwerkers in de vrouwenopvang, Wil Verhoeven en Sietske Dijkstra, Avans Hogeschool, Breda, 2010.

Weten uit ervaring. Onderzoek naar het werken met kinderen in de vrouwenopvang , Tijdschrift Orthopedagogiek, januari 49, 1, 3-14, 2010.

Met plezier leren op school. Hoe opvang en school samenwerken om kinderen uit de opvang een plezierige en leerzame tijd op school te bezorgen, brochure, Groningen, 2006.

In de herinnering gekerfd. Kinderen als getuige van geweld tussen hun ouders, Tijdschrift voor Psychotherapie, Themanummer geweld in huiselijke kring, mei 2003, 227-254 (met Paul Baeten) (A).

Het belang van kinderwerk in het Toevluchtsoord: de kern is positieve ervaringen opdoen. Jaarverslag Stichting Toevluchtsoord 2001, Groningen, 2002, 4-15 (TA).

Vertrouwen kan groeien op een veilige plek. Interventies voor kinderen die getuige zijn van gezinsgeweld, Tijdschrift over Kindermishandeling december 2001, 9-13. (TA)

Met de vingers in de oren. Kinderen als getuige van geweld tussen hun ouders. Tijdschrift over Kindermishandeling 1, 2001, 5-9 (TA).

Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders. Een basisverkenning van korte en lange termijn effecten. In opdracht van het Ministerie van Justitie, Den Haag/Bilthoven, 2001 (B). Te downloaden op www.huiselijkgeweld.nl.

Kinderen voor het voetlicht. Verbetering van de aanpak voor kinderen die getuige zijn van thuisgeweld. Utrecht: een co-productie van NIZW en Dijkstra, onderzoek en advies, in opdracht van het Ministerie van Justitie, auteurs: Sietske Dijkstra, Carinda Jansen en Paul Baeten. Utrecht, 2004. Te downloaden op www.huiselijkgeweld.nl.