Hulpverlening

Het kan nog beter. De aanpak van huiselijk geweld, Sozio, 5, 14-18, 2015.

Naar een integrale aanpak Veilig Thuis Flevoland. Tussentijdse evaluatie van Veilig Thuis Flevoland, Steunpunten, kernpartners en zes gemeenten. Utrecht/Almere: Bureau Dijkstra/Gemeente Almere, 2015. Geschreven samen met Han Spanjaard.

Gescheiden werelden en gespannen verhoudingen: ouderschap na scheiding, en geweld met dodelijke afloop, samen met Wil Verhoeven. Maatwerk 1, 2014, 2-6.

Verborgen schatten. Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld. Geschreven samen met Nicole van Dartel. Amsterdam: SWP, mei, 2011, tweede herziene druk.

We kunnen veel meer meer dan we doen. Interview met Mariette Christophe over het huisverbod, geplaatst op website Expertisecentrum Veiligheid, Avans, april 2010.

Expansion of Signs of Safety: the challenge of dealing with difficult social work cases in the world. Interview with Andrew Turnell, met medewerking van M. Henneman, september 2011.

Kennis van trauma voor pleeg- en adoptieouders en voor professionals. Recensie van De jongen die opgroeide als hond en andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater, Bruce Perry, Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 2009, 169-174.

Helpt de hulp bij het huisverbod om geweld duurzaam te stoppen? Een verkenning van systeemgerichte hulp, de invulling van de rol van sociale professionals in de keten en passende hulp na het huisverbod. Centrale lezing, huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod, verbiedt het, landelijk congres Bussum, 12 mei, 2011.

Veiligheid is een werkwoord, samen met Eric Sulkers, Maatwerk 5, 20-22, 2009.

Het gevecht om eervol en vrij te leven in Nederland. Opvang. Co-auteur Esmah Lahlah, krant eergerelateerd geweld, mei 2008.

Pilot preventie huiselijk geweld. Respectvol omgaan met elkaar: een cursus voor gezinnen, Indigo, in samenwerking met de afdeling preventie, Zeist, 2007.

Oud zeer in beweging. Groepshulpverlening aan volwassenen die als kind mishandeld zijn, Fiom, Centraal Bureau, ’s Hertogenbosch, mei 1997 (B) ( met Edith Geurts). Verslag van door Fiom ontwikkelde methodiek van groepshulp voor volwassenen die als kind mishandeld of seksueel misbruikt zijn.

De paradox van kracht en kwetsbaarheid. Empowerment in feministische hulpverlening en humanistisch raadswerk. Boekbespreking over Jacobs (2001), Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 2002, 4, 422-425 (R ).

Op zoek naar dwarsverbindingen. Boekbespreking van ingrijpen zonder geweld en Intieme oorlog, Tijdschrift voor Sociale Interventies 4, 1999, 234-238 (R).

In gesprek over kindermishandeling. Groepshulpverlening aan volwassenen, VKMagazine juni 1997, 10-12 (TA).

Uithuisplaatsing verscheen in de rubriek Bijeenkomsten in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid 9, 2006, 766-768.

Stemmen van cliënten met (seksueel) geweldservaringen. Behoeften aan en waardering van hulp. Verslag van een Zeeuwse pilot, SCOOP, Middelburg, 2002 (B).

Bij stukjes en beetjes. Mannen die als kind seksueel misbruikt zijn. TransAct, Utrecht, september, 1996 (B).

Is de klant nog steeds koning in de gezinszorg? Het beleid van instellingen om ongewenste intimiteiten tegen te gaan onder de loep, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 9, 1993, 2, 167-179 (A).

De dynamiek van hulpverlenen en samenwerken bij kindermishandeling. VKMagazine 5/1, 1991, 4-7 (TA).

Vrouwenhulpverlening in Joris. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 46, 1991, 423-428 (S).

Kindermishandeling van signaal naar hulp II. Hulpverlenen en samenwerken, NcGv-reeks 90-22, Utrecht december 1990 (B) (met J. Doughty, en F. A. Swets-Gronert).

Van je familie moet je het hebben. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 2003, 6, 603-608 (S).

Innovatieproject meersporenbeleid bij seksueel misbruik. Riagg Oost-Veluwe Apeldoorn, 1994 (B).

Vergeven of vergelden? Over slachtoffers van intiem geweld. Boekbespreking, Ouderschap en Ouderbegeleiding 1, 2002 ,75-77.

Een professional komt en gaat. Zorg om de hulpverlening bij mishandeling en verwaarlozing. Tijdschrift over Kindermishandeling, juni, 2005, 14-19.