Congressen

Vanaf 2012

Dijkstra, S. (2012) Seksueel misbruik als hete aardappel. Lezing V/M debat, platform voor en door hulpverleners over diversiteit en emancipatie, Movisie, Utrecht, 26 april.

Dijkstra, S. en K. Lünnemann (2012) Caring for abusive men in the position as father and (ex)partners. Paper presentation, EUCCAN, May, 23, Amsterdam.

Dijkstra, S. (2012) The fragility and power of tacit knowledge in handling Domestic Violence. Paper presentation at the Polanyi Society, Loloya University, Chicago, June, 8-11.

Dijkstra, S (2012) Ik wilde een goede vader zijn. Mishandelende mannen over hun kinderen en (ex)partners en een toelichting op Caring dads, Lezing Kadera, Enschede 19 januari.

Dijkstra, S. (2012) Children and Youngsters on the impact violence in their homes. Key-note speech Children as hidden victims of domestic violence and abuse in Europe, Parliamentary Studies, Brussels February 28.

Dijkstra, S. en S. Elmer (2012) Why stop now? Early intervention in handling domestic violence. Workshop March 25, Second European Conference on Social Work research, Basel, March 22-25.

Dijkstra, S. (2012) Conferentie commissie-Samson: Omringd door zorg en toch niet veilig. Gespreksleider sessie 4 Laurens Waling, Noordwijkerhout, 11 oktober.

Dijkstra, S. (2012) Handling  domestic violence. The fragility and power of tacit knowing in interagency work. Paper International Conference: Good Work, the Ethics of Craftmanship, Utrecht, University of Humanistic Studies, October 17 Utrecht.

Dijkstra, S. (2012) Echtscheiding na geweld en ouderschap, met accent op Caring Dads. Workshop conferentie Veiligheidshuizen, Geleen, 25 oktober.

Dijkstra, S. (2013) Good Work in Complex Cases. 2nd Congress of the Open Network for Dialogical Practices. Leuven, België: 7-9 maart.

Dijkstra, S. en W. Verhoeven (2013) Sexual abuse of children: improving professional practice within a history of ups and downs and controversy, Ensact, Istanbul, April 16-19.

Dijkstra, S. (2013) Handling Domestic Violence. The power and fragility of tacit knowing, Ensact, Istanbul, April 16-19.

Dijkstra, S. en L. van Doorn (2013) Ver van huis en toch ook dichtbij. Jaarconferentie platform lectoren zorg en welzijn, 10 april, Amsterdam.

Dijkstra, S. (2013) The Importance of Tacit Knowing in Handling Domestic Violence: utopian and dystopian practices. PATNET Conference, San Francisco, USA, May 30-June 4, 2013.

Dijkstra, S. en B. O. Vogelvang (2013) Crossing a bridge while building it: creating a community of practice around a pilot of Caring Dads in the Netherlands. European Society of Criminology, 13th annual conference. Budapest, Hungary, September 4-7.

Dijkstra, S. (2013) De taal van de vlaggen – praten over gewenste en ongewenste seks. Lezing congres Medilex: Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg. Amersfoort, 13 september.

Dijkstra, S. (2013) The Language of the Flags: a method for talking about consensual and non-consensual sex. Masterclass for the Masters Victomology and Criminal Justice, Intervict, Tilburg, 19 september.

Dijkstra, S. en M. Hoeffgen (2013) De verborgen schat van ervaringskennis opgraven. Symposium Werk dat deugt en deugd doet. Utrecht, Universiteit van Humanistiek. 12 november.

Dijkstra, S. (2013) De meerwaarde van ervaringskennis bij de aanpak van huiselijk geweld. Workshop. Landelijk Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Nieuwegein, Congres- en Studiecentrum VNG.

Dijkstra, S. (2013) Expertmeeting Vechtscheidingen. Voorbereiding als lid initiatiefgroep, Den Haag, Instituut voor Geschillen, 20 november.

Dijkstra, S. (2014) Lessen na Samson. Aandacht voor seksualiteit en professioneel handelen op de dagelijkse werkvloer van jeugdzorg, themabijeenkomst Jeugdzorg Nederland, 11 maart, Amersfoort.

Dijkstra, S. (2014) Analyzing and Handling Domestic Violence: a worldwide issue. Developing Skilful Performance in Everyday Practice. Conference International perspectives on Domestic Violence. Trinity, University of Leeds, Social Work, March 7.

Dijkstra, S. (2014) Parenting after high conflict divorce and fatal violence. Paper presentation Understanding Justifications and Excuses for Criminal Behavior, Zeist, March 22, 23rd Annual conference IAFP.

Dijkstra, S. (2014) Lessen na Samson, Voorzitterschap themamiddag Jeugdzorg Nederland, 11 maart.

Dijkstra, S. (2014) Zeven dimensies  van (v)echtscheiding, lezing werkconferentie Uit de houdgreep, 27 mei Utrecht.

Dijkstra, S. (2014) unqueering trauma: what the body knows and needs. Insights for integration and recovery IRAS Conference, Star Island, August 8th-15th.

Dijkstra, S. (2014) Seven dimensions of high conflict divorce as stepping stones for a model on de-escalation. Reflection and international discussion. In cooperation with Verwey-Jonker Institute and Windesheim. Presentation at Eurocrim, Prague, September 5- 9.

Dijkstra, S. (2014) Ervaring, ervaringskennis, trauma en de betekenis van het lichaam. Lezing symposium Wat werk bij seksueel misbruik, Zutphen, 1 november.

Dijkstra, S. (2014) Rondetafelgesprekken met drie gastsprekers over Thuisgevoel en burgerschap, in samenwerking met de Journal of Social Intervention, de HU en Stili Novi, Bartholomeusgasthuis, Utrecht, 6 november.

Dijkstra, S. (2014) Wat maakt het verschil voor als kind mishandelde volwassenen? Werken aan herstel en professionaliteit, Congres Kindermishandeling: preventie, signalering en behandeling,  Utrecht, 7 november.

Dijkstra, S. (2014) Aangifte bij seksueel misbruik, interactieve lezing samen met Thérèse Evers, Euregionaal CongresForum, 13 november, Eindhoven,

Dijkstra, S. (2014) Complexe scheiding na geweld. De stem en positie van kinderen, workshop landelijk politiecongres, Nieuwegein, 17 november.

Dijkstra, S. (2014) Parenting and children’s voices in high conflict divorce on preventing fatal outcome. Paper presented at 25 Years CRC, International Conference, Leiden, November 19th.

Dijkstra, S. (2014) Huiselijk en seksueel geweld kwalitatief onderzoeken: wat zijn kernkwesties en hoe onderzoeken we deze? Workshop tijdens symposium Kwalitatief evalueren in het sociale domein, Effectiviteit en Vakmanschap, Movisie, Utrecht, 16 december.

Dijkstra, S (2014) Met compassie en volharding. Reflectie op het boek de Wetende getuige, symposium Hanzehogeschool Groningen, 28 november.

Dijkstra, S. (2014) Injured Love Beyond Language: Exploring the Tacit Dimension in the Amelioration of High Conflict Divorce, Paper Presentation on the Topic Ecology of Field Being, Eastern Division APA Conference, Piladelphia, December 28 th -30.

Dijkstra, S. (2015) Professioneel handelen bij complexe scheiding: perspectieven, dimensies, geweld en impact. Psychiatrisch Juridisch Genootschap, Amsterdam, 20 januari.

Dijkstra, S. (2015) Beweging brengen in complex scheiding en complex ouderschap. Mediationcongres: Vechten, straffen of helen, Utrecht, 6 oktober,  http://www.mediation-utrecht.eu/

Hester, M., De Ruiter, C. and Dijkstra, S. (2015)  Symposium: Achieving post-divorce safety.What we can learn to de-escalate high-conflict divorce after intimate partner violence, Third World Conference on Women’s Shelters, November 5 th, The Hague.

Dijkstra, S. (2016) Intersection of Interacting Fields in a Social Dynamic of Home, American Philosophical Association, Eastern Division Conference, January 6-9 th, Washington.

Dijkstra, S. (2016) School of Social Work, Masterclass Domestic violence and addiction, University of Reykjavik, February 17 th.

Dijkstra, S. (2016) Seeking home in a strange land,  February 22nd, Key-note University of Reykjavik.

Dijkstra, S. (2016) De vele gezichten van huiselijk geweld. Aanpak en werkwijze Veilig Thuis en samenwerkingspartners, Centrale lezing bijeenkomst Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland en ketenpartners, Purmerend, 31 maart.

Dijkstra, S.  (2016) De lange weg naar persoonlijk en maatschappelijk herstel. Centrale lezing themadag De lange weg naar herstel, Stichting Geheim Geweld, 25 april Den Haag.

Dijkstra, S. (2016)  In de krater van het conflict. Complexe scheiding in het perspectief van Benjamin. Workshop Symposium Vreedzaam vechten en waardig strijden. Beter omgaan met moeilijk hanteerbare spanningen en conflicten, Symposium 27 mei, Universiteit van Humanistiek, Utrecht.

Dijkstra, S. (2016)  Agenda-setting for achieving post-divorce safety.  Spreker op congres van Network Gender and Violence, Istanbul, 1-4 juni, 3 juni.

Krechtig, L., Mijnarend, I. en Dijkstra. S. (2016) Presentaties kenniskring Verdiepende leerateliers JGZ, KSI, Hogeschool Utrecht, 24 juni.

Dijkstra, S. (2016) Samenwerken bij melden en hulpverlenen: gesprek met Merel van de Dorp, Congres Meldcode, Ede, 8 september.

Dijkstra, S. (2016) Presentatie leeratelieruitkomsten Limburg, Sittard, 4 oktober.

Dijkstra, S. En G. Boom (2016) Workshop moeders in de knel, E-dag Stichting Zijweg, 5 november, Rotterdam.

Dijkstra, S., Lünnemann, K. En A. De Beer (2016) Workshop complexe scheiding, Congres de Toekomstbestendige Reclassering, Utrecht, 24 november.