Complexe scheiding

Dijkstra, S. (2019) Ouders op een eiland en kinderen mee naar huis.  Omgaan met macht, geweld en machteloosheid in complexe scheidingen. In: Dijkstra, Kunneman en Van Rosmalen (ed) In goed gezelschap, Waardenwerrk cahier 2, 33-45.

Gescheiden werelden en gespannen verhoudingen: ouderschap na scheiding, en geweld met dodelijke afloop, samen met Wil Verhoeven. Maatwerk, Vakblad voor sociale professionals 1, 2014, 2-6.zie Artikel Maatwerk

Complexe scheiding, driedaagse cursus Rino Groep sinds 2014, zie http://www.rinogroep.nl/D1724

Post-divorce parenting and fatal violence, Social Work Now, pag 13-19, 2015, Sietske Dijkstra & Wil Verhoeven.

Kinderen uit de knel. Boekbespreking, Maatwerk,vakblad voor sociale professionals 5, oktober, 25-26.

Achieving Post-Divorce Safety: Symposium Third Conference on Women’s Shelters, together with professor Marianne Hester and professor Corine de Ruiter, The Hague, november 5th, 2015.

Kinderen uit de knel. Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding. Boekbespreking, Tijdschrift voor Conflicthantering 1, 17-21, 2016

Beweging brengen in complexe scheiding en complex ouderschap. In: Frerks, G., Jongbloed, T. en M. Uitslag. Vechten, straffen of helen in mediation: dilemma, paradox of contradictie, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 73-88, 2016.

De Vaan, K. Dijkstra, S. en B. Witkamp (2016) Gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld: een advies aan het WODC, Regioplan/Bureau Dijkstra, Amsterdam/Utrecht.

Actieagenda hoofdstuk 13 voor complexe scheiding: betere analyses, normstelling bij beschadigend gedrag en passende hulp. E-bundel Sociale Innovatie in beeld: kansen en uitdagingen, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht, 138-149, 2016.

Listening to children and parents: Seven Dimensions to Untangle High-Conflict Divorce, in Liefaard, T. & J. Sloth-Nielsen (Eds.) 2016, The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead, Leiden: Brill Nijhoff, 855-876, 2016.

Complex divorce disrupted family relationships, blog based on the presentation at the European Network on Gender and Violence, June, 2016 in Istanbul.

Deelname studiedag Conflictscheiding, Veilige Haven, Utrecht 5 februari 2016.

In de krater van het conflict. Complexe scheiding in het perspectief van Benjamin. Workshop Symposium Vreedzaam vechten en waardig strijden. Beter omgaan met moeilijk hanteerbare spanningen en conflicten, Symposium 27 mei, Universiteit van Humanistiek, Utrecht, 2016.

Dijkstra, S. Agenda-setting for achieving post-divorce safety. Spreker op congres van Network Gender and Violence, Istanbul, 1-4 juni, 3 juni, 2016.

Dijkstra, S. En G. Boom (2016) Workshop moeders in de knel na scheiding 6 november, E-dag Stichting Zijweg, 5 november, Rotterdam.

Dijkstra, S., Lünnemann, K. En A. De Beer (2016) Workshop complexe scheiding en aanpak huiselijk geweld, Congres de Toekomstbestendige Reclassering, Utrecht, 24 november.

Irene Geerts: Kijken in de krater: zo word je een betere hulpverlener bij complexe scheidingen. Interview Sietske Dijkstra nieuwsbrief RINO Groep, mei 2016.