Betekenisgeving, gender en geweld

Dijkstra, S. (1995) Onderzoek naar seksueel misbruik van jongens Jeugd en Samenleving, maart 115-127.

Dijkstra, S. (1997) Het onverwoestbare kind. Boekbespreking, Maandblad Geestelijke volksgezondheid, september, 909-913.

Dijkstra, S.  (2002) Slachtofferschap en causaliteit na oorlog en vervolging, Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 363-367.


Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweld uit hun kindertijd. Proefschrift, Eburon, Delft, 2000.

Na partnergeweld. Bespreking van Uit het veld geslagen, Maatwerk, 2 april, 2009, 11-14.

Geweld en hardnekkige normen over gebrekkig moederschap. Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 12, 2, 2009, 113-121.

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding. Over overeenkomsten en verschillen en over het belang van een geïntegreerde benadering, Ouderschap en Ouderbegeleiding I-nummer, 2008, 132-148.

Tussen autonomie en afhankelijkheid. Boekbespreking van De illusie van veiligheid van Sylvia Mastenbroek. Psychologie en Maatschappij 80, 1997, 280-282 (R).

Bij stukjes en beetjes. Mannen die als kind seksueel misbruikt zijn. TransAct, Utrecht, september, 1996 (B).

Dijkstra, S. (1995) Onderzoek naar seksueel misbruikt van jongens, Jeugd en Samenleving, maart, 113-127. 

Two mothers abused as children on raising their children. Making a plea for a differentiated approach, Child Abuse Review 4, 1995, 291-297 (A).

Intergenerational transmission of violence. Beyond the mother-child relationship (co-author Willie Langeland) Child Abuse Review 4, 1995, 4-13.