Arbeid en zorg

Zorg als groeimarkt. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 2001, 11, 1088-1092 (S).

Kiezen voor ouderschap?! Overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen. Verschenen: december 2003 bij Reed, Deventer. Geschreven met Joke van der Zwaard, Linda Bolt en Greetje Timmerman in opdracht van Directie Cordinatie Emancipatie van SZW (B).

Dijkstra, S. (1993) Is de klant nog steeds koning in de gezinszorg? Het beleid van instellingen om ongewenste intimiteiten tegen te gaan onder de luope. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 9,  167-179.