Coaching en ongewenst contactverlies tussen ouder en kind

Coaching van ouders en kinderen en psycho-educatie bij contactverlies

Aanbod coaching 

Sinds 2019 biedt bureau Dijkstra via zoom en op locatie coaching aan verstoten ouders en soms ook jongeren die ze ondersteunt in het bieden van (zelf)inzicht in het proces van  contactverlies en ouderverstoting, het toewerken naar contactherstel en communicatie met de kinderen en kennis versterking in het hulpverleningsproces. Dit betreft zowel eenmalige of incidentele coaching-adviesgesprekken, gezamenlijke gesprekken met betrokkenen en hulpverleners als langer lopende coaching- en ondersteuningstrajecten. Ook zijn er in overleg analyses mogelijk van rapportages.

Doelen

In de coaching kan aan verschillende doelen worden gewerkt. In ieder geval versterkt bureau Dijkstra de volgende drie doelen bij contactverlies:

  • ondersteunen en empoweren van ouders die door contactverlies uit balans zijn geraakt
  • bieden van psycho-educatie en inzichten in het proces van contactverlies en ‘splitting’
  • versterken van het gevoel een ouder te zijn en van afstand aandacht en zorg te kunnen bieden, zelfs als iemand haar of zijn kind(eren) niet ziet
  • toe te werken naar contactherstel, inhoudelijk voorlichting geven aan betrokken professionals die daarvoor openstaan en het benutten van kleine openingen

Deskundigheid en ervaring

Sietske Dijkstra, psycholoog NIP met CRBKO aantekening, is gepromoveerd in 2000 en een deskundige inzake geweld in relaties. Ze was bijna acht jaar lector, lid van de commissie Samson en richtte in 1998 bureau Dijkstra op, zie www.sietske-dijkstra.nl en is internationaal betrokken bij het thema ongewenst contactverlies en ouderverstoting, als spreker, ontwikkelaar en onderzoeker. Sinds 2018 is er een tweedaagse geaccrediteerde scholing voor professionals ontwikkeld in open aanbod en in company bij de RinoGroep, zie https://www.rinogroep.nl/opleiding/5395/omgaan-met-vermoedens-van-ouderverstoting.html Daarnaast wordt scholing gegeven over kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties, intergenerationeel trauma en complexe scheiding en draagt ze als spreker bij aan internationale conferenties over dit thema in Europa (Praag, Londen, Brighton, Zagreb, Lissabon) en is ze lid van PASG zie https://pasg.info/.  Ondermijning van relaties en ongewenst contactverlies komen vaak tezamen voor. Er is vaak een relatie met het relatiegeweldspatroon van dwingende controle. Dijkstra werkte als expert mee aan de psycho-educatieve documentaire Zij lijkt het probleem te zijn (2020) en maakte de geaccrediteerde scholing over dwingende controle en de aanpak  ervan, zie https://www.rinogroep.nl/opleiding/7243/geweldspatroon-van-dwingende-controle-in-ex-partnerrelaties.html

Klachten en oplossingen

Bureau Dijkstra is, zoals vastgelegd in de wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), aangesloten bij de externe klachtenregeling van de Zorg voor ZZP. Niet tevreden of een klacht als cliënt? Neem dan vooral contact op met bureau Dijkstra, in eerste instantie graag per mail. Er kan dan in overleg een (telefonische) vervolgafspraak worden gemaakt. Mochten we niet gezamenlijk tot overeenstemming komen, dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij Zorg voor ZZP, zie https://www.zorgvoorzzp.nl/wp-content/uploads/ZZP-klachtenregeling-1.pdf

Wat cliënten zeggen

Ik heb in twee uur meer geleerd dan in twee jaar hulpverlening die eraan vooraf gingen.

Ik heb geleerd om meer moeder te zijn en me juist te verdiepen in mijn kinderen, ook al zag ik ze weinig.

Het was fijn om me uit te spreken over hoe ik me als kind destijds voelde en welke impact dat had, ik voelde me echt gehoord en gesterkt in wat ik zelf kon doen. Ik kreeg daardoor meer ruimte voor mijn eigen ontwikkeling.

Ik begreep door het zien van de film Zij lijkt het probleem te zijn meer over de relatie waar ik als man en vader in zat en hoe ik gaandeweg zo geïsoleerd was geraakt.

Ik voelde me gesterkt en gesteund en ging meer begrijpen van de ondermijnende dynamiek en wat ik zelf kon doen.

De weg naar contactherstel is kronkelig. Ik heb geleerd om meer kleine openingen te zien. Steeds beter kan ik weer contact maken met mijn kinderen en is ons contact wederkeriger geworden.

Internationaal

De Amerikaanse expert Amy Baker (zij is ook getuigedeskundige in de rechtbank en auteur van vele praktijkgerichte boeken) onderbouwt dat ouderverstoting een vorm van emotionele mishandeling is (J. Harman en collega’s doen dit recentelijk in artikel in 2018). Zij stelt dat ouderverstoting gaat om vijandige en agressief ouderschap waarbij de ene ouder de andere voorstelt als:

1) liefdeloos, onveilig en niet beschikbaar

2) het contact tussen een kind en de vervreemde ouder beperkt wordt

3) de ouder teniet wordt gedaan in de gevoelswereld en het leven van een kind

4) het kind de ouder verraadt (meegaat met de dominante ouder)

5) de autoriteit van de andere ouder wordt ondermijnd.

Publicaties

Dijkstra, S. (2019) ‘ I did not see my daughters for years:’ The impact of coercive control on post-divorce relationships between mothers and children. Theme Intimate Partner violence, E-book, Second European Conference on Domestic Violence, Porto.

Dijkstra, S. (2018) Verbreken in plaats van verbinden. Ongewenste inperking van ‘goede ouder-ervaring’. Ouderschapskennis, 36-38.

Dijkstra, S. (2018) I see a wall and then I cannot reach my son. Coercive control and post-divorce resistance to parent-child contact, Poster, European Network on Gender and Violence, University of Bristol, June 27 th- 29 th.

Dijkstra, S. (2017) Parental Alienation International Joint action on a serious case of emotional child abuse, blog of the EAPAPin Prague on LinkedIn.com, July 13 th.

Dijkstra, S. (2016) Actieagenda voor complexe scheiding. Betere analyses, normstelling bij beschadigend gedrag en passende hulp. E-bundel Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht, 138-149.[ Agenda for Action concerning complex divorce. Better analysis, setting norms at damaging behaviour and appropriate help]

Dijkstra, S. (2016). ‘ Listening to children and parents. Seven Dimensions to Untangle High- Conflict Divorce’, in Liefaard, T. & J. Sloth-Nielsen (Eds.) 2016, The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead, Leiden: Brill Nijhoff, 855-876.

Dijkstra, S. & Verhoeven W. (2015) ‘Post-divorce parenting and fatal violence. Seperate worlds and tense relationships , Social Work Now, March, 13-20.

Geaccrediteerde cursussen

Dijkstra, S. (vanaf 2018) Omgaan met vermoedens van ouderverstoting, Rino Groep.

Dijkstra, S. (vanaf 2018) verdieping complexe scheiding met geweld

Blogs

Dijkstra, S. (2019)  Aandacht voor het eerder herkennen van ouderverstoting, May [ Attention for earlier detection of parental alienation]

Dijkstra, S. (2018) Vragen die er liggen zijn soms heel groot maar ouderverstoting begint heel klein, March [ Questions who arise are sometimes very big, but parental alienation starts very small ]

Dijkstra, S. (2016) Complex divorce and disrupted relationships, June, linkedin

Lezingen/Lectures

Dijkstra, S. (2016)  In de krater van het conflict. Complexe scheiding in het perspectief van Benjamin. Workshop Symposium Vreedzaam vechten en waardig strijden. Beter omgaan met moeilijk hanteerbare spanningen en conflicten, Symposium 27 mei, Universiteit van Humanistiek, Utrecht, The Netherlands. [ at the brink of the conflict. Complex divorce in the perspective of Jessica Benjamin]

Dijkstra, S. (2016)   Agenda-setting for achieving post-divorce safety. Speaker at the conference on the European Network on Gender and Violence (ENGV), Istanbul, 1-4 juni, 3 juni.

Dijkstra, S. (2017)  I did not see my mother for years. Post-divorce safety and a close watch on alienation, Second European Conference on Domestic Violence, Porto, September, 3rd-6th

Dijkstra, S. (2018) Geweld in gezinnen: dynamieken en intergenerationele aspecten. Congres Aanpakken van criminele families: ervaringen en mogelijkheden, EMMA en Universiteit Tilburg, 1 februari.

Dijkstra, S. (2018) Anger, Violence and Coercive Control. Presentation Field Being, American Philosophical Association (APA), Savannah, January 5th.

Dijkstra, S. (2018) I see a wall and then I cannot reach my son. Alienated mothers on coercive control and their parent-child relationships after divorce. Presentation Moving upstream, EAPAP, London, August 31 st.

Dijkstra, S. (2019) Parental alienation and the relationship with (ex) partner violence and child abuse: working at awareness, early detection and alertness. De Keerkring, Mental Health Professionals (audience 150), Beilen, The Netherlands, February 7th.

Dijkstra. S.  (2019) Parental Alienation is a form of Domestic Violence. A child has the right to be brought up by two parents. Intersectoral and Interdisciplinary Conference, Support Group Parental Alienation, Gent, Belgium, April 25 th.

Dijkstra, S. (2019) What can we do about parental alienation and what can Child Protective Service mean in this context? Reflection on Parental Alienation and meeting the professionals and board of clients, Utrecht, The Netherlands, May 15th.

Dijkstra, S. (2019) I see a wall and then I cannot reach my son. Alienated mothers on coercive control and their parent-child relationships after divorce, Presentation symposium on parental alienation, IARR, Brighton, July 21st.

Dijkstra, S. (2020) Coercive control and alienation, Lisbon University, January.

Dijkstra, S. (2022) Power, control and contact with children. Outcomes form practice based work with parents. Reunification and recovery: Theory and practice in the treatment of alienated children, IAPAC, International Conference: Western Galilee College, Israel – 14-15th June 2022