Categorie archief: Geen categorie

SBO openbare orde en veiligheid

SBO geeft scholing over verschillende wetten die van belang zijn voor professionals die werken in het domein van openbare orde en veiligheid. Sietske Dijkstra verzorgde samen met Peter Lalieu de bijeenkomst over de werking en de uitwerking van de wet Tijdelijk huisverbod, zie voor meer info http://sbo.nl/veiligheid
Door de transities zijn de zorg voor jeugd en kwetsbare burgers volop in beweging. Sinds januari 2015 is Veilig Thuis gestart, een fusie van de vroegere AMK’s en de Steunpunten huiselijk geweld. Op dit interessante en complexe terrein heeft SBO een nieuw programma ontwikkeld dat in het najaar van 2015 van start gaat onder de titel regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met ervaringsdeskundige, auteur en lifecoach Hameeda Lakho ben ik ook betrokken bij deze cursus als het gaat om de impact van geweld en hulpverlening bij  patronen van complexe scheiding.

 

Vreemde thuis bij AVG

Bea Lalmahomed en Sietske Dijkstra spreken op 28 mei 2015 in Utrecht bij de AVG, de Academie van Vrouwen tegen Geweld, over hun essays uit Een vreemde thuis. Bea is eerdeskundige en bespreekt hoe zij en haar ouders ooit jonge vrouwen liefdevol bij hen thuis opvingen en ze doet aan de hand van scenes uit het leven van haar moeder hun migratiegeschiedenis uit de doeken. Sietske beschrijft in haar essay betekenissen van thuis en de vervreemdende effecten van intiem geweld. Ter voorbereiding is het raadzaam hun essays en de inleiding van het boek te lezen.  We doen ook kleine oefeningen. Zie de uitnodiging van de AVG.

The Moral Third. Conference with Jessica Benjamin

De Universiteit van Humanistiek organiseert op 21 april in Utrecht een studiedag met de psychoanalytica Jessica Benjamin over the moral third en intersubjectieve ruimte. Er worden daarnaast workshops gehouden waarin het werk van Benjamin tegen het licht wordt gehouden. Ik mag een workshop vormgeven over domestic violence en sta stil bij geweld met dodelijke afloop, de wetende getuige en het belang van het lichaam bij het helen van trauma. Zie de agenda van de UvH

De wetende getuige. Professioneel handelen bij seksueel misbruik

Op 28 november 2014 presenteerde Anneke van Duin, orthopedagoge, op de Hanzehogeschool haar boek de Wetende getuige waarin ze haar ervaringen boekstaafde met het onderzoeken van vermoedelijk seksueel misbruikte kinderen in het Diagnostisch Centrum in Groningen. Sietske Dijkstra was aanwezig die middag en hield een betoog, dat hier in een ietwat langere versie als blog te lezen is. Zie Met compassie en volhardingdef

Van de presentaties van die waardevolle middag zijn opnamen gemaakt, zie  een uitsnede van Annekes presentatie:

Die van mij:

http:///www.youtube.com/watch?v=DNCpOKiAi6c&list=UU6U_Mfn0FK1Bisu9VPTTXfw

En de presentaties van andere sprekers die middag http://www.dewetendegetuige.nl/pagina3.html