Categorie archief: Blog

De wetende getuige. Professioneel handelen bij seksueel misbruik

Op 28 november 2014 presenteerde Anneke van Duin, orthopedagoge, op de Hanzehogeschool haar boek de Wetende getuige waarin ze haar ervaringen boekstaafde met het onderzoeken van vermoedelijk seksueel misbruikte kinderen in het Diagnostisch Centrum in Groningen. Sietske Dijkstra was aanwezig die middag en hield een betoog, dat hier in een ietwat langere versie als blog te lezen is. Zie Met compassie en volhardingdef

Van de presentaties van die waardevolle middag zijn opnamen gemaakt, zie  een uitsnede van Annekes presentatie:

Die van mij:

http:///www.youtube.com/watch?v=DNCpOKiAi6c&list=UU6U_Mfn0FK1Bisu9VPTTXfw

En de presentaties van andere sprekers die middag http://www.dewetendegetuige.nl/pagina3.html

De macht en onmacht van mishandelende mannen

Het Kopland organiseerde op 19 mei 2014 in Meppel het congres Onmachtige vaders dat inging op het thema van vaderschap en huiselijk geweld. Helaas bleek ik niet in staat om op het congres aanwezig te zijn. Op verzoek van Het Kopland schreef ik de volgende blog: De macht en onmacht van vaders en omgang na geweld.

Veranderend thuisgevoel

 

Ons thuisgevoel is in de eenentwintigste eeuw voortdurend aan de wandel. Zo kan wat vreemd was, vertrouwd worden en het vertrouwde plaatsmaken voor het vreemde. In de verandering zoeken we naar vrijheid en naar houvast. Dat leidt tot reflectie, tot ontheemding en soms ook tot ontdekking van nieuwe inzichten in de confrontatie met het onbekende en het oude. Zie voor een uitvoerige bespreking van het boek ‘Een vreemde thuis, thuis is den vreemde’ www.vreemde-thuis.nl waarin ik een blog schreef over Veranderend thuisgevoel.

In de ban van Borgen

Een vrouwelijke premier die ook een privéleven heeft en kinderen opvoedt. ‘ s Avonds laat hield de serie Borgen velen in de ban en werd het ook vanwege de eigentijdse thema’s – een veeleisende baan en een relatie – zelfs voor paren quality time en gespreksstof voor vriendinnen. Ik zag de serie pas na drukte op het werk en thuis in de zomer van 2013 en oefende de groet ‘hai, hai’ met mijn kinderen. Deze blog schreef ik voor Atria. Belangrijke vraag: kan je je thuis heroveren zonder het werk op te geven?

Meer begrijpen; minder beheersen

Het instellingsdenken, hiërarchie in deskundigheid en handelen in de oppervlaktelaag. Sietske Dijkstra schreef in 2009 met meer begrijpen; minder beheersen een beschouwing over deze drie belemmeringen bij de aanpak van huiselijk geweld, naar aanleiding van haar workshop.