Meer zicht op geweldspatronen verbetert de hulp bij complexe scheiding

Meer zicht op geweldspatronen verbetert de hulp

In samenwerking met de RINO Groep ontwierp en gaf ik een driedaagse cursus voor Veilig Thuis die aandacht schenkt aan de relatie tussen geweldspatronen en complexe scheiding. Soms kan na het verbreken van een relatie geweld ontstaan of doorgaan. Ook kunnen de kinderen negatief worden beïnvloed ten opzichte van een van de ouders. Het is belangrijk dat Veilig Thuis  onderzoek doet naar het geweld en dergelijke patronen analyseert. Het instrument de MASIC kan daarbij ook behulpzaam zijn.