Leerateliers als verdiepingsomgeving bij ZSM

In 2016 en de eerste helft van 2017 onderzochten Lous Krechtig, Sietske Dijkstra en Anneke Menger de pilot van drie leerateliers in Haarlem, Maastricht en Utrecht, die aangehaakt waren bij ZSM. Bedoeling van de leerateliers is het vergroten van veiligheid en veerkracht van kwetsbare daders, slachtoffers en belangrijke derden. De pilot is opgezet om een nieuwe vorm van werken bij ZSM te ontwikkelen. Het leeratelier team bestond uit vaste partners op ZSM, het openbaar Ministerie (OM), politie, 3RO, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Slachtofferhulp Nederland (SHN) met daaraan toegevoegd Halt, en Veilig Thuis en soms ook de WSG en maatschappelijke opvang. Van elk leeratelier werd een rapport gemaakt, gevolgd door een reflectierapport in 2017. Zie hier een link naar rapport van leerateliers.

In augustus 2018 verschijnt een artikel in Proces over het collectieve leerproces en het samenwerken tussen strafrecht en zorg, met een focus op huiselijk geweldszaken.