Ouderverstoting. Middelen voor nader praktijkgericht onderzoek naar verheldering van een collectieve blinde vlek

Samen met systemisch maatschappelijk werker Erna Janssen van de FamilieAcademie schreef ik voor de Week tegen geweld een blog over ouderverstoting en een oproep deze blinde vlek grondiger en vakinhoudelijk te onderzoeken en in een eerder stadium te herkennen, lees hier onderzoeken van de blinde vlek van ouderverstoting