Intergenerationeel trauma, tweedaagse cursus

Bij de RINO Groep is de tweedaagse cursus Intergenerationeel trauma ontwikkeld, waarin er vanuit de positie van het kind en dat van de ouders aandacht is voor patronen van geweld en seksueel misbruik en er wordt samengewerkt met een ervaringsdeskundige. Uit de folder:
In deze cursus wordt verkend welke rol een jeugdtrauma van (één van de) ouders kan spelen binnen het gezin en hoe je hier als hulpverlener alert op kunt zijn. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar trauma als gevolg van seksueel misbruik. Zowel het ouderschap als de positie van opgroeiende kinderen wordt in deze cursus belicht, waarbij er aandacht is voor krachten en klachten.

Voor verdere informatie zie link