Patronen van geweld zien in plaats van incidenten

Vanuit de HU volgde ik samen met Lous Krechtig en Anneke Menger in 2016 de ontwikkelingen van drie  leerateliers om aan de hand van leidende principes betekenisvolle interventies te plegen bij jeugddelicten en huiselijk geweldzaken. In deze leerateliers wordt op casusniveau intensief samengewerkt tussen OM, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp, Reclassering, Veilig Thuis, jeugdbescherming en HAlt. Het gaat bij zaken verdiepen om gericht specifieke contextinformatie ophalen, gezamenlijk duiden en het uitzetten van betekenisvolle interventies. Collectief leren van en met elkaar is een belangrijk middel tot goed, gezamenlijk  en duurzaam werk.

Merel van de Dorp interviewde me in Jeugd en Co van afgelopen oktober over het doel en de impact van deze bijzondere leerateliers, zie hier een weergave van het gesprek dat wij voerden.