Kijken in de krater

Met Irene Geerts sprak ik over de cursus complexe scheiding die ik sinds 2014 geef bij de Rino Groep waarin we gezamenlijk leren van casussen door de vakinhoud te verdiepen, vaardigheden te oefenen en scherper te analyseren wat er in dit geval nodig is. Kijken in de krater van het conflict.