gendersensitief (prevalentie)onderzoek naar huiselijk geweld

Regioplan en bureau Dijkstra werkten op verzoek van het WODC een advies uit over de vraag hoe gender in het komende prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld beter kan worden benoemd, geadresseerd en verdiept. Het advies gaat in op verschillen tussen vrouwen en mannen en overeenkomsten in slachtoffer- en daderschap en op hoe de context en impact van het geweld nauwkeuriger kunnen worden gemeten en geduid.
Voor het advies is met binnen- en buitenlandse experts gesproken. Vervolgens is het in 2010 uitgevoerde onderzoek langs een op wetenschappelijke literatuur gebaseerd toetsingskader gelegd en is een secundaire analyse op de data uit het prevalentieonderzoek van 2010 uitgevoerd.

Het advies laat zien dat kleine toevoegingen in de fase 1-vragenlijst van het slachtoffer- en daderonderzoek  een gendersensitieve analyse enigszins verbeteren. Een grotere aanpassing van de vragenlijst maakt het echter mogelijk om tot een betere en meer gendersensitieve meting van huiselijk geweld te komen; bijvoorbeeld door meetinstrumenten te gebruiken die impact meenemen in de vragen naar geweldsvormen. Daarnaast kunnen verdiepingsstudies scherper inzicht geven in de werking van bijvoorbeeld coercive control, in geweld in ex-partnerrelaties en mannelijke slachtofferschap.

Het advies is hier te downloaden en de samenvatting  vindt u  hier