Reflectie Mulock Houwer lezing Micha de Winter

Op 20 november 2015 vond de vijfde Mulock Houwerlezing plaats bij de hogeschool Leiden. Rode draad in de lezing van hoogleraar Micha de Winter is het begrip tegendenken dat leidt tot  de ontwikkeling van kritische en competente rebellen. Zijn lezing prikkelde me tot een verslag en een reflectie.