Veilig Thuis in de keten. Een pas op de plaats?

Onder deze noemer bieden we praktijkgericht onderzoek, ondersteuning bij ontwikkeling, scholing en implementatie aan. Dijkstra en Spanjaard onderzochten in opdracht van de gemeente Almere in het voorjaar en de zomer van 2015 de binnengekomen meldingen en de lokale en regionale samenwerking van Veilig Thuis in Flevoland. Een duurzame integrale aanpak in de keten, dat is in de transitie nog niet zomaar ingeweven. Maar er zijn wel nieuwe kansen en mogelijkheden om de aanpak te versterken en te bestendigen.

Nu sinds 1 januari 2015 het wijkteam het eerste aanspreekpunt is voor mensen en gezinnen die vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn, is er een nieuw tijdperk aangebroken in de aanpak van huiselijk geweld. Huiselijk geweld omvat kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en ouderenmishandeling. Wijkteams kunnen als zij dat nodig achten meer specialistische hulp en extra deskundigheid inschakelen. Maar doen zij dat ook en weten ze waar ze terecht kunnen? Hebben ze het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld voldoende in hun hoofd en vingers? En hoe verhouden de wijkteams zich tot het regionale Veilig Thuis dat meldingen aanneemt, adviezen geeft en onderzoeken instelt?

Zie voor meer informatie onze flyer Veilig Thuis in de Keten