Docent bij het LOCK

Ik ben verheugd dat ik in juni ben opgenomen als docent bij het LOCK, het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling. Samen met Eltjo Lenting geef ik op het congres van het LOCK op 30 september een workshop over de werking en uitwerking van het huisverbod. Met Hameeda Lakho geef ik een eendaagse scholing over het ontheemde thuisgevoel en het heroveren van een thuis, gebaseerd op het boek Een vreemde THUIS in den vreemde. |Zie verder het lock