SBO openbare orde en veiligheid

SBO geeft scholing over verschillende wetten die van belang zijn voor professionals die werken in het domein van openbare orde en veiligheid. Sietske Dijkstra verzorgde samen met Peter Lalieu de bijeenkomst over de werking en de uitwerking van de wet Tijdelijk huisverbod, zie voor meer info http://sbo.nl/veiligheid
Door de transities zijn de zorg voor jeugd en kwetsbare burgers volop in beweging. Sinds januari 2015 is Veilig Thuis gestart, een fusie van de vroegere AMK’s en de Steunpunten huiselijk geweld. Op dit interessante en complexe terrein heeft SBO een nieuw programma ontwikkeld dat in het najaar van 2015 van start gaat onder de titel regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met ervaringsdeskundige, auteur en lifecoach Hameeda Lakho ben ik ook betrokken bij deze cursus als het gaat om de impact van geweld en hulpverlening bij  patronen van complexe scheiding.