Seeking home in a strange land: true stories of the changing meaning of home

We zijn zeer enthousiast over de vertaling van (een deel van) de bundel Een vreemde thuis die naar verwachting in juni 2015 via uitgever Stili Novi ook als e-book uitkomt op de Amerikaanse markt. Zo wordt het gedachtegoed uit het boek ook beschikbaar voor onze buitenlandse contacten. We verwachten mooie discussies en ontmoetingen.
De afgelopen periode hielden we een rondetafelgesprek over Thuisgevoel en burgerschap, spraken we in de internationale HU week over ‘feeling at home’ en waren we met onze essay’s te gast bij het kitchentable seminar van Atria.