Skype adviezen en consultaties

Skype is ook een prima middel voor een goed advies of een coachingsgesprek. Kan worden ingezet bij voorgenomen onderzoek, een thematische verdiepingsvraag, een opleidings- of professionaliseringsvraag of juist een vraag naar feiten, onderzoek of beleidsvraag. Hoe werkt het? Stel de vraag zo precies mogelijk per mail, zodat ik voor kan bereiden en geef mogelijkheden aan voor een Skype gesprek. Kosten 100 euro voor drie kwartier en maximaal een half uur voorbereiding en suggesties tijdens het gesprek.