Cursus Complexe scheiding: leren van gevallen

In samenwerking met de Rino Groep worden er driedaagse cursussen gegeven over complexe scheiding voor gedragsdeskundigen van BJz, maar ook geschikt voor ketenpartners onder andere in de VO, omgangshuizen, jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming, ggz, daderbehandeling, mediation. Er zijn nog mogelijkheden voor in company trainingen op maat. Aan de hand van analytische vragen van Munro wordt een casus beschreven, een ketenanalyse gemaakt en afgesloten met een reflectie op basis van het cursusmateriaal en de lessen van de (gast) docenten over psychopathie, systeemgericht werken en dimensies bij complexe scheiding.
Een greep uit de reflecties en evaluaties van deelnemers:
* Ik heb meer beweging gekregen in vastgeroeste overtuigingen en kan de gezinsvoogden beter aanspreken. Ik heb veel tools gekregen om dat te kunnen doen
* De brief aan gescheiden ouders (Villa Pinedo) hangt nu in de wachtkamer
* We willen als gedragsdeskundigen en bij jeugdzorg te snel herstellen wat fout is en lopen daardoor vast
* Ik heb deze cursus als zeer intensief en leerzaam ervaren, de docent heeft heel veel kennis en ervaring, gastdocenten ook zeer waardevol
* Ik gebruik de vragen van Munro om beter stil te staan, vragen te stellen en te waken voor te snelle interpretaties en conclusies
* De term deskundige onzekerheid is voor mij een echte eye opener, zo zou onze deskundigheid moeten zijn
* Inzicht in psychopathie is essentieel bij complexe scheiding, ik heb heel veel aan die gastles gehad en ook aan tegen manipuleren
* Uitleg van de werking van begrippen als homeostase en dominante script hebben mij geholpen om beter te kijken naar wat er gaande is
*  ik kan diepgaander naar complexe scheiding kijken en zien wat er speelt en dat het telkens maatwerk is
* De les over psychopathie heeft me zeer getriggerd, blijf daar mee bezig
* Het leren van casussen in samenwerking met collega’s heeft me enorm geholpen om scherper te kijken naar mijn team en oplettender te luisteren naar wat er verteld wordt en wat juist ongezegd blijft
* ik heb meer mogelijkheden ontdekt in psycho-educatie en concrete handvatten voor teambespreking