KitchenTable Seminar ATRIA 9 maart 2015 over Een vreemde thuis

We zijn verheugd om bij Atria in Amsterdam te gast te zijn en te spreken over ons ervaringsgerichte en dialogische  boek Een vreemde thuis; thuis in den vreemde op 9 maart 2015, direct na de internationale vrouwendag van 16 tot 17.30. Sprekers: Anita Nanhoe en Sietske Dijkstra. Toegang gratis, aanmelden bij Atria zie agenda Atria 

Kijk voor nadere informatie over het boek http://www.vreemde-thuis.nl