Interview Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

Veel breder en dieper kijken en vanuit vakinhoud samenwerken, dat is kort gezegd de teneur van dit interview van eind september. We hebben al veel bereikt met de aanpak van huiselijk geweld, maar het kan en moet nog beter. Betere hulp en meer preventie.   Zie hier de volledige tekst van dit interview, Dijkstra NTvEBP 2014-4, gehouden door Kees Vermeer.