Kalender lezingen, workshops en scholing

1. Driedaagse scholing gedragsdeskundigen BJz complexe scheiding in samenwerking met de Rino groep, nieuwe aanmeldingen mogelijk (herfst/winter/voorjaar)
2. Lichaam als betekenisdrager na seksueel misbruik, congres Wat wel werkt, 1 november 2014, Zutphen
3. Rondetafelgesprekken Thuisgevoel en Burgerschap, 6 november, Bartholomeusgasthuis Utrecht, zie programma  en  aanmelding en keuze tafels|
4. Wat maakt het verschil voor als kind mishandelde volwassenen? Werken aan herstel en professionaliteit, Congres Kindermishandeling: preventie, signalering en behandeling, 7 november, Utrecht
5. Aangifte bij seksueel misbruik, interactieve lezing samen met Thérèse Evers, Euregionaal CongresForum, 13 november, Eindhoven, zie programma
6. Complexe scheiding na geweld. De stem en positie van kinderen, workshop landelijk politiecongres, 17 november, Nieuwegein
7. Bijdrage naar aanleiding van Wetende getuige, programma rond de boekpresentatie van Anneke van Duin, Marie Kamphuis  Gebouw, Hanzehogeschool, 28 november, Groningen
8. Lezing complexe scheiding voor Psychiatrisch Juridisch gezelschap, 17.30- 20.30 Amsterdam, 20 januari 2015