Vechtscheiding

Op 27 mei 2014 hield de taskforce kindermishandeling in het provinciehuis in Utrecht de werkconferentie ‘Uit de houdgreep’ waarin beroepsbeoefenaren uit diverse disciplines – rechters, mediators, hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers, professionals uit onderwijsinstellingen – bij elkaar kwamen om over het probleem van vechtscheidingen en voortdurende strijd te spreken met als doel bij te dragen aan de-escalatie. Dijkstra was nauw betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen van deze dag en hield een lezing over zeven dimensies van vechtscheiding. De opbrengsten van de werkconferentie komen in juni beschikbaar, zie www.uitdehoudgreep.nl.