Presentatie Samen verder na geweld?

Dit verkennende onderzoek, uitgevoerd door Monique van Gestel, Nelleke de Mulder en Sietske Dijkstra bij het lectoraat huiselijk geweld en vrouwenopvang van Avans hogeschool gaat in op de mogelijkheden en beperkingen die voortkomen uit het werken met Begeleide Terugkeer. Het in september 2010 verschenen onderzoek bespreekt tevens welke kennis, vaardigheden en houding professionals hierbij nodig hebben. Dit onderzoek is van belang voor professionals die (gaan) werken met partners die partnergeweld hebben meegemaakt. Daarnaast is het onderzoek relevant voor beleidsmakers, ketenpartners en instellingen voor beroepsonderwijs.