Onderzoek naar kind methodiek Blijf Groep

In opdracht van de Blijf Groep verrichtte bureau Dijkstra in 2010 tot juni 2011 een evaluatie-onderzoek naar de in de Blijf Groep ontwikkelde kindmethodiek. Daarbij werd ook de rol van vaders betrokken, werkt men onder andere met de driehuizenmethode afkomstig van Signs of Safety en met principes uit de destijds bekroonde JSO-methodiek Als het misgaat bel ik jou. Het onderzoek bevat naast een nulmeting gesprekken met medewerkers een verdiepingsonderzoek onder een beperkt aantal kinderen, hun moeders en vaders. Naast vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van groepsgesprekken. Dit om zowel het ontwikkelingsproces als het effect van de hulp in kaart te brengen.