Mishandelende mannen als vaders

Het Kopland organiseerde op 19 mei 2014 in Meppel het congres Onmachtige vaders dat inging op het thema van vaderschap en huiselijk geweld. Helaas bleek ik niet in staat om op het congres aanwezig te zijn. Op verzoek van Het Kopland schreef ik ten behoeve van dit congres dit korte artikel.