Misbruik van jongens en mannen, nu echt uit de doofpot? De zoektocht naar hulp

Op 10 juni 2010 gaf Sietske Dijkstra voor de VSK Nijmegen een lezing en voerde ze samen met hulpverlener Peter John Schouten daarover en gesprek met de deelnemers. De avond wertd bezocht door circa vijftig deelnemers, waaronder zo’n vijftien mannen. Het merendeel van de aanwezig mannen had ervaring moet vroeger misbruik.